Hrôzostrašná spoveď orangutanov, ľudia vymenili ich životy za palmový olej

Vedeli ste že, Sumatra je šiestym najväčším ostrovom na svete a zároveň je aj súčasťou Indonézie? Sumatru obýva približne 45 miliónov ľudí.  Značná časť Sumatry je pokrytá hustým dažďovým pralesom. Zároveň treba povedať, že dokedy to tak bude. V roku 1990 bolo totiž na Sumatre približne 65 000 hektárov močaristých lesov. Keď sa presunieme o 25 rokov dopredu ostáva už len týchto lesov presne 10 000 hektárov. Čítate správne. V tomto lese bol vyvinutý obrovský ekosystém plný zvierat. Žilo tu aj približne 50 000  orangutanov. Ľudská chamtivosť a vidina zisku úplne skresala ich populáciu. Teraz je ich tu možno okolo 10 000. Tieto otrasné štatistiky napovedajú, že je potrebné s tým niečo urobiť. Naskytá sa otázka, či už nie je neskoro. Pozrite sa na fotky, ktoré sa podarilo zachytiť v marci z tohto pralesa. Odhaduje sa, že každý deň zahynie asi 10 orangutanov. Pracovníci, ktorí tu pracujú si môžu s nimi takpovediac robiť čokoľvek. Väčšinu z nich zastrelia, alebo prejdu s nákladnými vozidlami.

http://www.saynotopalmoil.com/

Vo svete existuje mnoho organizácií, ktoré sa snažia túto nelichotivú situáciu zastaviť. Jednou z nich je aj Greenpeace, ktorá sa snaží zastaviť rúbanie dažďových pralesov, ktoré sú domovom mnohých živočíchov.  Aj keď vláda ako odpoveď na celosvetové protesty ekologických organizácií výrub pralesov oficiálne zakázala, nájdu sa cesty, ako je možné tento zákaz obísť. Funguje tu hustá ilegálnu sieť, ktorá zaistí všetko potrebné pre to, aby vznikali ďalšie a ďalšie plantáže. Palmový olej je cenenou surovinou a jeho deriváty nájdeme ako v potravinárskom, tak aj v kozmetickom priemysle. Preto je veľmi ťažké kontrolovať vývoz a filtrovať legálne získanú surovinu od tej nelegálne.

Na regáloch mnohých obchodov v UK sú stovky produktov, ktoré obsahujú palmový olej alebo jeho deriváty a žiadny maloobchodník nemôže zaručiť pôvod tohto oleja. Cesta od malých dodávateľov k cieľovým zákazníkom je spletitá a nahráva nekalým praktikám všetkých ilegálne zmýšľajúcich skupín.

Mnoho odborníkov hovorí, že ak bude tento trend ničenia a vykorisťovania zvierat pokračovať aj naďalej vyhynie v ňom úplne všetko. Podľa odhadov vedcov tento biotop zanikne asi o 15 rokov.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Vedeli ste že, Sumatra je šiestym najväčším ostrovom na svete a zároveň je aj súčasťou Indonézie?..." />