Psychologický experiment: Spoliehate sa na seba alebo na ostatných?

Ako by ste konali v situácii ohrozenia? Reagovali by ste okamžite alebo by ste čakali na to, čo urobia druhí? Psychológovia zistili, že odpoveď na túto otázku, je závislá od toho, či sú v takejto situácií vo vašom okolí iní ľudia. Je oveľa pravdepodobnejšie, že budeme konať, ak sme v danom momente sami. Čím viac ľudí je prítomných, tým menšia pravdepodobnosť je, že sa odhodláme k činu prvý. Akoby sme čakali, že to niekto urobí za nás.

V jednom zaujímavom psychologickom experimente boli ľudia usadení do miestnosti, kde mali vypĺňať nejaké dotazníky. Po chvíli sa izba začala zaplňovať dymom. V niektorých prípadoch boli účastníci v miestnosti sami, v iných boli traja, a v ďalšom zas jeden účastník sedel v miestnosti s dvomi „hercami“, ktorí sa s experimentátormi vopred dohodli, že dym budú zámerne ignorovať a nerušene pokračovať vo vypisovaní dotazníkov.

 

 

  • Ak boli účastníci výskumu v miestnosti sami, v momente kedy postrehli dym, drvivá väčšina z nich prerušila činnosť a odišla oznámiť túto skutočnosť zodpovednej osobe.

 

  • Ak boli v miestnosti traja účastníci, iniciatívu prevzala iba tretina zo všetkých prítomných a dym šla nahlásiť.

 

  • A čo v poslednom prípade? Činilo sa iba skromných 10%. I keď vedeli, že by mali niečo urobiť, naďalej vyplňovali papiere a tvárili sa, že sa nič nedeje. To všetko v dôsledku toho, že ďalšie dve prítomné osoby (herci) túto skutočnosť ignorovali a vyvolali tak dojem, že zásah asi potrebný nebude. Participant tak konal podľa normy skupiny: „Nereagujú oni, nebudem ani ja.“ (Až na svetlé výnimky).

Tento experiment je skvelým príkladom toho, ako sa ľudia v rôznych situáciách, spoliehajú na činy druhých. Ak zodpovednosť leží iba na jednom človeku, je oveľa pravdepodobnejšie, že preberie iniciatívu a bude konať (tak ako v prvom prípade, keď bol v miestnosti sám- väčšina dym nahlásila). Akonáhle sa ocitne v skupine, riadi sa správaním ostatných resp. sa spolieha, že niekto urobí prvý krok. Ak reakcia druhých neprichádza, usúdi, že konať nemusí ani on. Práve keď by konať mal.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Ako by ste konali v situácii ohrozenia? Reagovali by ste okamžite alebo by ste čakali na..." />