Zanikne Európa? Zistíte to v priebehu jednej a pol minúty!

Samotná Európa ako svetadiel zatiaľ nezanikne. To sa stane až za desiatky miliónov rokov kvôli vplyvu pohybu zemských dosiek. Posledné mesiace sa ale hovorí o zániku európskej kultúry a civilizácie, kvôli prílivu imigrantov, ktorí vyznávajú Islam. Čo sa ale naozaj stane, nikto nevie. Či k tomu naozaj dôjde nikto nevie. Nasledujúce video vám zrýchlene ukáže osud Európe pri kontakte s rôznymi ideológiami, veľkými ríšami či náboženstvami počas jej histórie  Keď sa budete pozerať pozorne, všimnete si, že Európa sa v minulosti vyrovnala s inými veľkými nebezpečenstvami – napríklad s mongolskými nájazdmi alebo s komunizmom.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Samotná Európa ako svetadiel zatiaľ nezanikne. To sa stane až za desiatky miliónov rokov kvôli vplyvu..." />