10 charakteristických čŕt japonského vzdelávacieho systému, ktoré závidí celý svet

Japonci sú známi pre ich inteligenciu, pevné zdravie a slušnosť. Ale prečo je tento národ tak jedinečný a odlišný od zvyšku sveta? My v Chilline sme zdá sa našli odpoveď. Majú neuveriteľný vzdelávací systém!

Najprv mravy a tak vzdelanie

V japonských školách  študenti nepíšu žiadne testy, kým nedosiahnu stupeň štyri ( 10 rokov). Píšu len malé testy. Predpokladá sa, že cieľom pre prvé 3 roky školy nie je posúdiť znalosti alebo rozsah učiva dieťaťa, ale nadviazať dobré mravy a rozvíjať ich charakter. Deti sa učia rešpektovať ostatných ľudí a byť šetrní k zvieratám a prírode. Tiež sa učia ako byť veľkorysí, súcitní a empatickí.

Školský rok začína 1.apríla

Zatiaľ čo väčšina škôl a univerzít na svete začína svoj akademický rok v septembri alebo v októbri, v Japonsku to je apríl, ktorý označuje začiatok akademického kalendára. Prvý deň školy sa často prekrýva s jedným z najkrajších prírodných javov – v dobe kvitnutia čerešňového kvetu. Akademický rok je rozdelený do 3 trimestre: 1. apríl – 20. júla, 1. septembra – 26. decembra a 7. januára – 25. marca. Japonskí študenti majú v lete 6 týždňov prázdnin. Majú tiež dvojtýždňové prestávky v zime a na jar.

Väčšina japonských škôl nemá upratovačky alebo školníkov. O školu sa študenti starajú sami

V japonských školách študenti čistia učebne, jedálne, a dokonca aj toalety . Pri čistení sú študenti rozdelení do malých skupín podľa zadaných úloh, ktoré kolujú po celý rok. Systém japonského školstva verí, že to, že študenti upratujú sami po sebe ich učí pracovať v tíme a vzájomne si pomáhať. Okrem toho trávia svoj voľný čas  zametaní , utieraním a čistením, čo deti učí rešpektovať každý druh práce.

Študenti obedujú v triedach a majú štandardizované jedálničky

Systém japonského školstva robí maximum, aby zabezpečili, že študenti jedia zdravo a vyvážene. Vo verejných základných a juniorských vysokých školách sa obed pre študentov varí podľa štandardizovaného ponuky vyvinutej nielen kvalifikovanými kuchármi, ale aj zdravotníkmi. Všetci žiaci jedia vo svojej triede spoločne s učiteľom. To pomáha budovať pozitívny vzťah učiteľa a študenta.

Mimoškolské kurzy sú veľmi populárne

V snahe dostať sa na dobrú strednú školu, väčšina japonských študentov podstúpi prípravnú školu alebo sa zúčastní súkromných kurzov. Triedy v týchto školách sa konajú vo večerných hodinách. Vidieť skupiny malých detí vracajúcich sa z ich mimoškolských kurzov v neskorých večerných hodinách je v Japonsku bežné. Japonskí študenti majú školský deň 8 hodín, no okrem toho  študujú aj počas prázdnin a cez víkendy.

Japonskí študenti sa učia aj netradičné predmety ako kaligrafia a poézia

Japonská kaligrafia zahŕňa namáčanie bambusového pera do atramentu a  nanášanie ho na ryžový papier. Na druhej strane je poézia, ktorá využíva jednoduché výrazy, ktoré sprostredkúvajú hlboké emócie. Obe predmety učiť deti rešpektovať ich vlastnú kultúru a stáročné tradície.

Takmer všetci študenti nosia uniformy 

Takmer všetky juniorské vysoké školy vyžadujú, aby ich študenti nosili školské uniformy. Zatiaľ čo niektoré školy majú svoje vlastné oblečenie, tradičná japonská školská uniforma pozostáva z vojenského štýlu pre chlapcov a námorníckeho oblečenie pre dievčatá. Jednotná forma odstránila sociálne bariéry medzi študentmi.

Školská dochádzka v Japonsku je o 99,99%

Asi každý z nás aspoň raz do školy meškal. Avšak, japonskí študenti nie. Taktiež neblicujú alebo nevynechávajú hodiny. Okrem toho asi 91% žiakov v Japonsku uviedlo, že nikdy, alebo len raz ignorovali to, čo učiteľ prednášal. Aké iné krajiny sa môže pochváliť takýmito štatistikami?

Jediný test rozhodne o ich budúcnosti

Na konci strednej školy japonskí študenti musia podstúpiť veľmi dôležitú skúšku, ktorá rozhoduje o ich budúcnosti. Študent si môže vybrať jednu školu, kde by chcel ísť a každá škola má určitú požiadavku na skóre v tomto teste. Pokiaľ študent nedosiahne tento počet bodov pravdepodobne nepôjde na vysokú školu. Konkurencia je veľmi vysoká – len 76% absolventov škôl pokračuje vo vzdelávaní po strednej škole. Niet divu, že doba prípravy na vstup na vysokú škôl je veľmi náročná.

Roky na vysokej sú najlepšie „prázdniny“ v živote

Po prijatí na vysokú školu si Japonci dovolia malú pauzu. Obdobie na vysokej taktiež nazývajú aj „prázdniny“.

zdroj: brightside.me photo credit carlosbarria / reuters.com

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Japonci sú známi pre ich inteligenciu, pevné zdravie a slušnosť. Ale prečo je tento národ tak..." />