Drahý tatko, tvoja zlá nálada má vplyv na rozvoj dieťatka a ovplyvňuje jeho osobnosť

Veľa výskumov potvrdzuje, že otcovská láska je rovnako dôležitá ako láska matky.  A v niektorých prípadoch možno aj dôležitejšia.

Výskumy tvrdia, že rodičovská láska vplýva na chovanie dieťaťa, jeho sebaúctu, emocionálnu stabilitu a psychické zdravie. Podľa Ronalda P. Rohnera, ktorý sa zaoberá odvrhnutím a akceptáciou v rodinách, v niektorých prípadoch zohráva absencia otca – jeho uznanie a prítomnosť dôležitú úlohu a spája sa s problémami s osobnosťou dieťaťa, náchylnosťou k závislostiam a páchaniu trestných činov.

Vedci z Univerzity v Michigene  podrobili výskumu vyše 730 rodín. Zamerali sa na skúmanie stresu a zdravotných problémov ako depresia a nekľud. Ukázalo sa, že tieto problémy majú dopad na ich vzťah k deťom a vývoj ich potomkov.

Jeden z najprekvapivejších záverov je ten, že stav psychického zdravia otca má  následky na sociálnosť detí (sebakontrola, spoločenskosť). Vo všeobecnosti vplýva otcova depresia na dieťa už v prvých etapách jeho vývoja. A to dokonca viac než naň vplýva depresia matky.

Stupeň stresu, ktorý zažíva otec má škodlivý vplyv na kognitívne a jazykové schopnosti potomka (najmä ak má od 2 do 3 rokov), aj napriek pozitívnemu vplyvu matky.

Tento výskum nám pripomína to, že každý otec má dbať o svoje psychické zdravie nielen kvôli sebe, ale aj pre dobro svojich detí.

 

Zdroj: lifehack.org

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Veľa výskumov potvrdzuje, že otcovská láska je rovnako dôležitá ako láska matky.  A v niektorých prípadoch..." />