Zistite charakter človeka podľa zubov. Teraz sa môžeme pozrieť na egoistu z dvoch strán. Je potrebné sa pozrieť na jeho zuby

Fiziognómia je metóda určenia povahy človeka podľa čŕt tváre. Tento termín nájdeme už v práca Hippokrata. Ľudia v dávnych dobách si všimli, že ich vnútorný svet sa odráža na ich tvári.

Zaujímavé je, že o charaktere človeka sa môžeme dozvedieť aj podľa tvaru zubov. Redakcia „CHILLIN.SK“  vám povie, o čom hovoria dva horné rezáky.

Štvorcové rezáky

V prípade, že sa vaše zuby podobajú na štvorce, to značí, že sa jedná o zdržanlivého a vyrovnaného človeka. Títo ľudia nemajú tendenciu prejavovať svoje emócie. Sú slušní a ohľaduplní, ale tiež sú uzavretí a nesmelí, a to vyvoláva u ľudí falošnú predstavu, že sa jedná o egoistického človeka.

Oválne rezáky

 

Pokiaľ sú vaše zuby zaoblené a majú tvar oválu, to svedčí o tom, že máte kreatívnu povahu. Majitelia takýchto zubov sú zmyselní a emocionálni, a taktiež majú dobre vyvinutú intuíciu. K negatívnym vlastnostiam možno pridružiť ich nestálosť. Majú často zmenu nálad, takže len ťažko predpokladať, čo sa im práve teraz preháňa hlavou.

Rezáky trojuholníkového tvaru

 

Ak sa vaše vrchné rezáky rozširujú smerom nadol a vytvárajú tak tvar trojuholníka, tak oplývate ľudskou energiou, ktorá je v kombinácii s bezstarostnosťou. Majiteľ týchto zubov nikdy neľutuje stratené príležitosti, ale užíva si každý deň. Takýto ľudia sú spoločenskí a priateľskí, veľmi rýchlo nájdu spoločnú reč s ostatnými. Zo všetkého najviac sa bojí samoty.

Veľké pravouhlé rezáky

 

Veľké pravouhlé zuby, nazývané aj „konské“, zvyčajne patria veľmi silným osobnostiam. Títo ľudia sú rezolútni a odhodlaní. A taktiež sú rodenými vodcami.Avšak, často sa zmení na celý rad negatívnych vlastností, ako je sebectvo, necitlivosť a beztaktnosť.

Tak ako? Zhoduje sa tvoj charakter s týmto opisom? Tak nezabudni o tomto článku povedať svojim priateľom.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Fiziognómia je metóda určenia povahy človeka podľa čŕt tváre. Tento termín nájdeme už v práca Hippokrata...." />