Nulová skupina krvi dokáže zachrániť milióny životov! Teraz sa už darcom krvi môže stať ktokoľvek

Problém nedostatku darcovskej krvi je v našej spoločnosti takmer vždy aktuálny. Príčina je v prvom rade  v deficite darcov, ako aj v osobitných požiadavkách, ktoré im boli uložené. Lekári sa domnievajú, že riešenie tohto problému sa dá dosiahnuť prekonaním nekompatibility krvných skupín.

переливание крови

Nad vytvorením univerzálnej krvnej skupiny lekári pracujú už niekoľko desaťročí. Veľký posun v oblasti výskumu však nastala až prednedávnom.

Pod vedením Henrika Klausena vytvorila skupina vedcov z Dánska, Spojených štátov a Švédska metódu na konverziu krvi akejkoľvek skupiny na tzv. nulovú (nazývajú ju aj „prvá“).

переливание крови

Naša krv je rozdelená do štyroch skupín kvôli prítomnosti špecifických antigénov – aglutinogénov A a B v erytrocytoch, ako aj aglutinínov a a b v krvnej plazme. Krv nulovej skupiny obsahuje iba aglutiníny a a b, zatiaľ čo v ostatných skupinách existujú aj iné kombinácie: druhá skupina – A a b, tretia – a a B, štvrtá – A a B.

переливание крови

Na to, aby sa krv ľubovoľnej krvnej skupiny zmenila na nulu, vedci použili jeden z enzýmov zo zelených kávových zŕn. Tento pokus však nepriniesol očakávané výsledky: objav nebol vždy funkčný a vyskytovali sa nepríjemné prípady nezlučiteľnosti krvi.

Potom sa lekári rozhodli použiť niekoľko mikróbov: jedna baktéria vylúčila aglutinogén A, ďalšia aglutinogén B. Po úspešnom výskume použili vedci služby americkej spoločnosti ZymeQuest, ktorá pod ich vedením vyvinula špeciálne zariadenie na spracovanie krvi.

переливание крови

V súčasnosti prebieha klinické skúšanie novej metódy „krvnej transformácie“. K dnešnému dňu má iba niekoľko nemocníc nulovú krvnú skupinu. Ostáva už len dúfať, že najnovšie lekárske technológie sa začnú používať po celom svete a problém s nedostatkom krvných skupín sa stane minulosťou.

foto:takprosto.cc

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Problém nedostatku darcovskej krvi je v našej spoločnosti takmer vždy aktuálny. Príčina je v prvom rade..." />