Všetkým mamám! Za dcéru sa modlite k Panne Márii a za syna k Pánu Bohu. TOTO FUNGUJE

Na svete nie je nič silnejšie ako puto matky a jej dieťaťa. Svojimi myšlienkami a správnymi slovami môže matka ovplyvniť osud svojho syna alebo dcéry. A napokon, nič tak nedokáže posilniť zdravie, blahobyt a úspech vášho dieťaťa, ako modlitba z vašich pier. Je dokázané, že slová modlitby sú schopné zjemniť detskú auru a dokonca ju aj očistiť.

 

© DepositPhotos

Existujú dve modlitby – za dcéru a za syna. A práve o týchto liečivých slovách mám povie redakcia „Chillin.sk“. Hlavne si pamätajte: s modlitbou o zdravie a blahobyt vašej dcéry sa obracajte na Pannu Máriu a za syna sa modlite k Pánu Bohu.

молитва матери о детях

© DepositPhotos

Modlitba matky za deti

Modlitba za dcéru

Modlím sa k tebe Panna Mária,
daruj zdravie mojej dcére.
Ty vieš, o čom jej duša sníva, —
daruj jej v živote viac jasných dní!
Prosím o jej šťastie, krásu, blaho
a veľa-veľa radostných chvíľ.
Nech neplače tak horko,
a nech sa jej dobre vedie.
A ak niekoho náhodou
urazila, alebo sa nezriekla zlomyseľnosti,
viem, že pre ňu bude ponaučením
tvoja prísnosť a láska.
A ak sa dostane do duševnej slabosti,
keď sa stratí na svojej ceste životom —
pomôž jej každodennou modlitbou
vrátiť sa k tebe celou dušou.

молитва мамы о дочке

Modlitba za syna

Modlím sa k tebe Bože môj,
odpusť mi moje priestupky.
Nič mi nie je bližšie ani drahšie
ako tvoja nekonečná láska!
Neprosím za seba — modlím sa za syna:
pošli mu prosperitu a pokoj,
nech sa stane skutočným mužom,
keď dosiahne správny vek.
Ochráň ho pred závisťou a zlobou,
pred hlúposťou, krivou prísahou.
A v tomto svete, hriešnom a krutom,
daruj mu svoju starostlivosť.

молитва мамы о сыне

RADA REDAKCIE

Nezabúdajte sa tiež čas od času obrátiť aj na anjela strážneho vášho dieťaťa. Vtedy použite slová tejto modlitby:

«Svätý Anjel-strážca mojich detí (mená), prikry ich svojim závojom od šípov démona, od očí podvodníka a ochráň ich srdce v anjelskej čistote. Amen».

молитва о детях

© DepositPhotos
Čítajte tieto modlitby úprimne zo srdca, plne sa sústreďujúc na každé slovo. A tiež sa s nimi podeľte aj druhými matkami!

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Na svete nie je nič silnejšie ako puto matky a jej dieťaťa. Svojimi myšlienkami a správnymi..." />