Toto je miesto, odkiaľ pochádza nemecká čistota a dochvíľnosť. Naučili sa to zaujímavým spôsobom…

 

Legendárna čistota Nemcov

Nemci sú naozaj neuveriteľne čistotní, dokonca až hákliví, samozrejme v dobrom zmysle slova. Každý obyvateľ Nemecka, bez váhania vyhodí do koša cigaretový ohorok, triedi odpadky, poupratuje po sebe aj po svojom psovi. Koše na odpadky možno nájsť aj v hlbokom lese.

Dôvodom však nie sú ani tak prísne právne predpisy či vysoké pokuty, ale mentalita občanov. Láska k čistote a poriadku sa vštepuje už keď je dieťa mladé a odovzdáva sa z generácie na generáciu. No nebolo to vždy tak.

Ak si pripomenieme históriu stredovekej Európy, zo špiny, v ktorej ľudia žili, vám nabehne husia koža. Veľké mestá sa topili v odpadkoch a splaškoch, ktoré sa vylievali priamo z okien na hlavy okoloidúcich. Ľudia sa len zriedka umyli a nedodržiavali ani základné hygienické pravidlá.

Všetko sa zmenilo za vlády grófa Ulricha Württemberga V, ktorý žil v XV storočí. Človek, ktorý bol extrémne krutý a despotický, ale vôbec nie hlúpy a prekvapivo veľmi čistotný. Žil v obvode Švábsko, z ktorého sa postupne zjednotením vytvorilo moderné Nemecko.

Hrozný gróf sa často prechádzal okolo svojho majetku a s odporom sa mračil nad tým zápachom a špinou, ktorú bol nútený vidieť. Keď to už viac nedokázal zniesť, vydal dekrét, ktorý zaväzoval všetkých občanov, aby odstraňovali odpadovú vodu, odpadky a hnoj vyprodukovaný dobytkom mimo mesta. Obyvateľstvo sa však nikam neponáhľalo a preto trvalo, kým bolo konečne vidieť prvé zmeny.

Potom gróf vydal nový dekrét, vďaka ktorému sa mestá leskli čistotou. Povedal: „Ak váš sused nevyhadzuje odpad dlhšie ako 1 týždeň, potom on a vy zaplatíte pokutu. Ak sa rozhodnete suseda nahlásiť, vyhnete sa pokutám. Ale ak ste to vy, kto vyhadzuje jeho odpad, môžete si nárokovať na časť jeho pozemku.

Výsledkom bolo, že obyvatelia každý víkend spoločne vyčistili svoj majetok od všetkých nečistôt. Nebola potrebná ani denná kontrola vykonávania dekrétu.

Prešli storočia a láska k poriadku zostala.

„Nech všetci zametajú pred svojimi dverami a celý svet bude čistý,“ povedal kedysi Johann Wolfgang Goethe, ktorý tak vyjadril základnú pravdu o nemeckej identite.

Na jednej strane to znamenalo, že by ste si mali urobiť poriadok vo vašej oblasti a nestrkať nos do záležitostí iných ľudí. Ale na druhej strane to mohol myslieť doslovne. Nemecký filozof 20. storočia Otto Friedrich Bolnov kedysi povedal: „Keď obchodník uprace svoj obchod, keď žena vyupratuje celú domácnosť a pozametá aj ulicu pred domom-.. potom prichádza hlboký hrejivý pocit odpočinku a spokojnosti.“

Tento pocit je tak hlboko zakorenený v nemeckej psychike, že vo Švábsku sa to uzákonilo ako „Kehrwoche“ (široký týždeň). Ide v podstate o rotačný systém, v ktorom je určitý týždeň pridelený obyvateľom bytového domu, počas ktorého sú zodpovední za čistenie schodov, suterénov a chodníkov. Každý vie, kto je na rade a každý sa môže uistiť, že zoznam povinností je dodržiavaný.

Myslíte si, že by bolo vhodné uplatniť tento prístup aj u nás?

zdroj: DW. 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
  Legendárna čistota Nemcov Nemci sú naozaj neuveriteľne čistotní, dokonca až hákliví, samozrejme v dobrom zmysle..." />