Ženích začal tancovať sám. Dav hostí začal tancovať, ako keby bol v tranze, keď sa objavila nevesta …