Dojímavá reklama zachytáva vzťah otca a dcérky z oboch pohľadov

Dnes je Deň otcov a aj keď si mnohí z vás myslia, že je to len sviatok vďaka ktorému na nás chcú obchodníci zarobiť zamyslite sa nad jednou otázkou. Kedy ste vášmu ockovi poďakovali, že sa o vás tie roky staral? Bolo to už určite dávno. Máte preto dnes možnosť to napraviť. 

Automobilová spoločnosť Toyota na Deň otcov, ktorý je dnes vytvorila dojímavú reklamu nesúcu názov milujúce oči. Ukazuje vzostupy ale aj pády medzi ockom a dcérkou. Najskôr z perspektívy ocka a potom z dcéry.  Vedeli ste, že vedci sa zhodujú na tom, že najvplyvnejším človekom v živote dcéry nie je jej mama ale otec? Vieme, že nie vždy je vzťah otca s dcérou ideálnym ale rola otca býva pilierom jej osobného života. Už dávno neplatí, že o deti sa starala len mama ale aj otcovia sú vo výchove rovnocennými partnermi a pomáhajú s výchovou dieťaťa od narodenia. Čítajú im rozprávky, menia im niekedy plienky ale tejto činnosti sa radi vyhnú. Je teda dôležité aby spoločne vyrastali s dcérkou a zapájali sa aktívne do jej života.

https://www.youtube.com/watch?v=Me1GIDy-U9g

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Dojímavá reklama zachytáva vzťah otca a dcérky z oboch pohľadov”