Človek proti prírode? Smutné maľby zobrazujú vplyv človeka na našu Zem

Jedným zo spôsobov ako upozorniť na globálne problémy ale aj problémy vo svete je práve umenie resp pouličné umenie. To dokáže neraz vďaka svojmu umiestneniu zaujať každého a jeho posolstvo sa môže šíriť ďalej. Nasledujúce „graffiti“ diela nám majú pripomenúť problémy, ktoré sa týkajú práve jedného z problémov 21. storočia. Je ním globálne otepľovanie. Zároveň ma človeka donútiť, aby sa zamyslel nad vzťahom medzi prírodou a vplyvom človeka.

Zvieratá v Zoo

Animals In Zoo's

Udržujme rastliny nažive

Lets Keep The Plants Alive

Neverím na globálne oteplovanie

I Don't Believe In Global Warming

Zabíjame samých seba

Killing Ourselves

World Is Going Down The Drain

Čas beží

The Clock Is Ticking

Urbanization Is Killing Us

Ničíme stromy a produkujeme domy

We're Eating The Earth

Pamätám si, keď tu všade boli stromy

I Remember When This Was All Trees

Zem neumiera ale zabíjajú ju tí, ktorí majú mená a adresy

The Earth Is Being Killed

Zavreté zvieratá

Locked Up Animals

Globálne otepľovanie

The World Is Burning

Zrodený pre divokosť

Born To Be Wild

Eating The Earth

Zem je ako koláč plný odpadkov

The Earth Pie Of Trash

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Človek proti prírode? Smutné maľby zobrazujú vplyv človeka na našu Zem”