Po drsnej naháňačke si potkan našiel celkom dobrú skrýšu. Mačke však jej čuch nedovolil odísť.