Nasledujúca situácia sa môže stať komukoľvek, pokiaľ budú medzi nami ľudia, ktorí dokážu niečo podobné spáchať. Okoloidúci muž našiel v zemi dieru, odkiaľ sa ozývali zvuky. Keď prišiel bližšie našiel tam psíka vo veľmi zúboženom stave. Človeku sa až rozum zastavuje, ako môžu byť niektorí ľudia tak krutí, ale ako sa hovorí každému sa raz všetko vráti.