Aj takéto hranice medzi štátmi môžeme nájsť v Európe

Vzhľadom k Schengenskej dohode z roku 1985, boli obmedzenia pohybu medzi krajinami v Európe pomaly vymazané. Holandský fotograf Valerio Vincenzo sa rozhodol zdokumentovať túto zmenu vo svojom seriáli „Hranice, miesta mieru“, čo je projekt, ktorý je obzvlášť pálčivý dnes, keď sa EÚ potýka s krízou prisťahovalcov.

Pomocou GPS a podrobných máp vykonal mnoho ciest pozdĺž týchto“vymazaných“ hraníc, s cieľom zachytiť podstatu týchto teraz mierových priechodov. Aj keď boli niekedy tieto zábery zachytené v tisíc kilometrových vzdialenostiach medzi nimi, všetky poskytujú obrazy, ktoré sú ďaleko od stereotypu, čo rozumieme pod pojmom hranica. Čo to vlastne hranica je?
V roku 2012 Európska únia získala Nobelovu cenu mieru za viac ako šesť desaťročí prispievania k rozvoju mieru a  demokracie a ľudských práv v Európe.

1.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

2.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

3.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

4.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

5.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

6.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

7.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

8.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

9.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

10.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

11.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

12.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

13.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

14.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

15.

Borderlin, The Frontiers Of Peace

Zdroj:http://www.boredpanda.com/europe-borders-borderline-frontiers-of-peace-valerio-vincenzo/

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Aj takéto hranice medzi štátmi môžeme nájsť v Európe”