Vtip Dňa:Veľmi výstižné a podrobné vysvetlenie úrazu. Poisťovňa určite mala radosť!

Vážená Poisťovňa,

odpisujem na Váš list, kde ste ma žiadali o upresnenie môjho úrazu. Do oznámenia úrazu som uviedol, že som si úraz spôsobil sám. Som zamestnaný ako murár a spomínaný deň som pracoval úplne sám na stavbe domu. Po dokončení mi zostalo asi 250 kg tehál na streche. Zišiel som teda dolu, tam som cez kladku vytiahol hore po lane prázdny sud, do ktorého som chcel uložiť zostávajúce tehly. Lano som dole pevne zabezpečil a šiel som na strechu naložiť tehly do suda.

Po naložení všetkých tehál som zišiel opäť dolu, aby som spustil sud s tehlami. V zmluve máte uvedené, že vážim iba 75 kg. V momente, keď som lano odviazal a držal len v ruke, som sa uistil o pôsobení gravitácie.
Vyššie som napísal, že sud, ktorý sám o sebe váži 25 kg, bol naložený 250 kg tehál.
Ako si iste domyslíte sami, moja váha 75 kg nemohla udržať tak ťažký sud a než som si to uvedomil, bol som v prudkom pohybe nahor a sud, ktorý bol na úrovni strechy, naopak v prudkom pohybe nadol. Zhruba na úrovni tretieho poschodia som sa stretol s proti sa sudom, čo vysvetľuje to narazenie hlavy a zlomeniny krku a lícnej kosti.

Ďalej som pokračoval smerom hore, až som sa zastavil s prstami v kladke. Aj napriek veľkej bolesti som sa však držal lana. V tom istom momente sud s tehlami dopadol na zem a rozbilo sa mu dno. Vyššie som napísal, že sud sám o sebe váži 25 kg a ja, ako máte uvedené v zmluve, 75 kg.
Pôsobenie gravitácie pokračovalo ďalej a ako si iste domyslíte, situácia, keď ja so 75 kg som hore a sud vážiaci iba 25 kg dole, nemohla zotrvať. A tak som sa v okamihu ocitol v prudkom pohybe dolu a prázdny sud v prudkom pohybe naopak hore. Zhruba na úrovni tretieho poschodia som sa opäť stretol so sudom, tentokrát prázdnym. To vysvetľuje zlomeniny oboch členkov.

Ďalej som pokračoval smerom dolu, kde som prudko narazil na zem, čo vysvetľujú tie rozdrvené kolená a sedací kĺb. V bolestiach a bez vôle som pustil lano, na ktorého druhom konci cez kladku visel prázdny sud. Pôsobením gravitácie sa ocitol v prudkom pohybe dolu, presne do miest, kde som bezvládne ležal. To vysvetľuje tie tri zlomené rebrá.
Dúfam, že som vám poskytol všetky Vami požadované informácie.
Na ďalšiu zaujímavú spoluprácu sa teší
Váš klient

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Vtip Dňa:Veľmi výstižné a podrobné vysvetlenie úrazu. Poisťovňa určite mala radosť!”