Počuli ste o Arisxandrze Libantinovej? Má len 11 a má jedinečný hlas. Aj napriek tomu, že je tak mladá, podá vždy výkon na veľmi profesionálnej úrovni. Tentoraz zaspievala v súťaži „Got Talent“.

Arisxandra spievala „I Have Nothing“ od Whitney Houston. Jedná sa o veľmi ťažkú pieseň a zvládla ju zaspievať bravúrne! Posúďte sami 🙂