Podľa čoho poznať, že pomáhate ľuďom vlastným svetlom a vibráciami?

fantasy girl in the woods.Beautiful Blond young Woman in Forest.Summer Beauty blonde

Keď sa niekam vydáte, keď hovoríte so susedmi, so svojimi blízkymi alebo príbuznými, s kýmkoľvek … môžete u nich pozorovať zmeny. Ak je človek naplnený ušľachtilou božskou energiou, Božou láskou, nesie jej svetlo všetkým, rovnako ako maják v čiernej temnote.

Poslaním každého precíteného človeka na Zemi je prinášať svoje čisté svetlo a ušľachtilú energiu ostatným, celému svetu, celej Zemi …

Práve na vás záleží rýchlosť prechodu k novému svetu. Čím silnejšie sa čistíte, čím viac sa zdokonaľujete, tým istejšie transformujete svoje neharmonické vlastnosti, tým žiarivejšie je vaše božské svetlo, tým ušľachtilejšie sú vaše vibrácie.

Dnes vám poviem niečo o príznakoch skutočnosti, že vaše vnútorné svetlo a ušľachtilé vibrácie pôsobia na ľudí. Mnohí už o tom možno počuli …

1. Keď sa ocitnete v silnom prúde vysokofrekvenčných vibrácií a vaše srdce je naplnené skutočnou Láskou, odovzdávate tieto vibrácie všetkým okolo seba.

Prichádzate s touto mohutnou energiou k ľuďom a ich reakcie na ňu môžu byť úplne nečakané. Ľudia silne materiálne založení, ponorení do ilúzie okolitého sveta, nedokážu odolávať vášmu božskému svetlu a pociťujú nepochopiteľnú zlobu a podráždenosť.

Práve preto dochádza vo vašej prítomnosti k hádkam, scénam, kriku …

Prosím, udržte si čo možno najdlhšie svoje božské svetlo, nenakazte sa negativitou týchto ľudí, chráňte sa pred nimi pomocou všemožnej energetickej obrany.

Svojim svetlom týchto ľudí čistíte. Vaša energia preniká do hĺbky ich duší a odvádza odtiaľ všetok kal. Čistíte ju svojou prítomnosťou … Prinášate im možnosť naplniť sa novou energiou. Či toho využijú, je vecou ich voľby.

2. Existujú ľudia s nižšími vibráciami, než sú tie vaše. Svojou prítomnosťou ich čistíte a pozdvihujete na vyššiu úroveň.

– Môže sa im vo vašej prítomnosti chcieť spať, čo je úplne normálne – je to prejav procesu očistenia.

– Môže sa im motať hlava – je to normálne a dôvody sú rovnaké.

– Niekto môže pociťovať žalúdočnú nevoľnosť. Tiež to je normálne prejav procesu očistenia.

– Niektorí sa môžu rozkašlať alebo pokašliavať, čo je opäť normálny prejav očišťovacieho procesu.

Vaša energia pôsobí na všetkých: na jednotlivca, skupinu osôb, dokonca aj na celú Zem … Zamyslite sa, iste ste vo svojom živote zaznamenali tieto symptómy očisťovania ľudí.

3. Uvedomte si, koľko nových duší sa na Zemi stelesňuje.

Prichádzajú najmä staré duše, vybavené silou k budovaniu nového sveta a na poskytovanie pomoci žiť nanovo: podľa božských princípov, podľa zákonu Tvorenia sveta …

Aby pre nich bolo čo najjednoduchšie nastúpiť na novú cestu, potrebujú sa stelesňovať v miestach silného nahromadenia ušľachtilého energiou. Poskytnúť im energiu môžete aj vy …

Možno ste ich rodičmi, starými rodičmi, blízkymi príbuznými, alebo snáď susedmi. Potrebujú vaše ušľachtilé vibračné prúdy, aby nepodľahli moci trojrozmerného sveta. Poskytnúť im ich môžete práve vy.

4. Keď namierite energiu lásky na konkrétneho človeka, môžete vidieť, ako sa vám mení priamo pred očami.

Môže byť protivný a byť agresívny, to ale nedokáže večne. Ak budete v sebe udržiavať vnútorné svetlo a svoju nekonečnú lásku, pomôžete mu. Všetko závisí len na vás, na vašej duševnej sile.

Udržujte toto pretvárajúce svetlo duša v sebe čo možno najdlhšie. Nikto proti vašej láske neobstojí, je to veľmi mohutná sila. Je neporaziteľná!

Uviedli sme len hlavné príznaky vášho pôsobenia na svet okolo, je ich však omnoho viac. Verte, že práve vy meníte svet, meníte ľudí v ňom, lebo ste súčasťou jednotného celku.

Mohutnosť vášho vnútorného svetla závisí len na vás, na vašom želanie pomáhať a byť bližšie vlastné Dušu a Bohu …

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Podľa čoho poznať, že pomáhate ľuďom vlastným svetlom a vibráciami?”