zapisnik plny optimizmu_obalka.qxp_Sestava 1

Chod hore