Učiteľ odišiel do dôchodku a rozhodol sa rodičom napísať tento list…

 

Mnoho ľudí má negatívny názor na moderné školstvo a za všetko vinia jeho systém. Táto učiteľka, Lisa Robertsonová, odišla do dôchodku a napísala list do novín, aby mohla konečne vyjadriť svoj názor.

Navrhujeme, aby ste si ho prečítali a povedzte nám, či s ním súhlasíte, alebo nie!

„Ako učiteľka na dôchodku som unavená zo všetkých tých ľudí, ktorí nevedia nič o štátnych školách alebo nenavštevujú rodičovské združenie, kde sa rozhoduje aj o náprave vzdelávacieho systému.

Problémom nie sú učitelia! Problém je v rodičoch! Neučia svoje deti dobrým spôsobom a rešpektu – deti nemajú ani len základné vedomosti o tom, ako vychádzať s inými ľuďmi.

Deti prichádzajú do školy v topánkach, ktoré sú drahšie ako oblečenie učiteľa, no to, čo so sebou nemajú, je obyčajný papier a pero. Kto im ich dá? Sú to práve učitelia, ktorí im to dajú zo svojho vlastného vrecka.

Keď vidíte školy s nízkou úspešnosťou, upriamte pozornosť na rodičov a študentov. Chodia rodičia na rodičovské združenie? Vedú s učiteľmi pravidelné rozhovory? Robia všetko preto, aby deti prišli pripravené a mali všetky potrebné pomôcky? Kontrolujú, aby si robili svoje domáce úlohy? Robia si v škole poznámky? Počúvajú na hodine, alebo sú tí, ktorí radšej narúšajú chod hodiny?

Keď vezmete do úvahy tieto faktory, pochopíte, že to nie sú školy, ktoré sú neúspešné, ale rodičia. Učitelia nemôžu robiť okrem svojej práci aj to, čo by mali robiť rodičia žiakov.

Pokiaľ si rodičia nebudú plniť svoje povinnosti, nič sa nezlepší!”

 

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Učiteľ odišiel do dôchodku a rozhodol sa rodičom napísať tento list…”