Elon Musk objasnil, prečo sú tradičné školy úplne „zbytočné“

Pre Elona Muska je učenie nepretržitým procesom počas celého života, a neúnavne to dokazuje na svojom životnom príklade.

Americký podnikateľ zbohatol na platobnej službe PayPal, po ktorej obrátil svoju pozornosť k elektromobilom a raketám na opakované použitie.

SpaceX sa stala prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá  z pravidelného vypúšťania rakiet vytvorila normu.

Elektromobily Tesla dobývajú svetový trh a Musk už vyvíja nové projekty v oblasti čistej energie.

Jeho postoj k tradičnému vzdelávaniu by sa dal charakterizovať ako opovrhnutie. Takto vyzerajú jeho princípy, ktorými by sa mali riadiť všetci  učitelia:

View this post on Instagram

SpaceX reveals new Starlink satellite details 24 hours from launch⠀ >⠀ For a weekly summary & analysis of all the important Elon Musk News, click the link in our bio.⠀ <⠀ Less than 24 hours before SpaceX’s first dedicated Starlink mission is scheduled to lift off, the company revealed a handful of new details about the design of the 60 satellites cocooned inside Falcon 9’s fairing.⠀ ⠀ At ~227 kg per satellite, the minimum mass is about 13,800 kg (30,400 lb), easily making it the heaviest payload SpaceX has ever attempted to launch.⠀ ⠀ Additionally, SpaceX CEO Elon Musk says that these “flat-panel” Starlink satellites have no real adapter or dispenser, relying instead on their own structure to support the full stack. ⠀ ⠀ Not only has SpaceX designed, built, tested, and qualified its own Hall Effect thrusters (HETs) for Starlink, but it has based those thrusters on krypton instead of industry-standard xenon gas propellant.⠀ ⠀ SpaceX’s dedicated Starlink launch debut is set to lift off no earlier than 10:30pm EDT (02:30 UTC), May 15th.⠀ >⠀ Reporting from Teslarati⠀ >⠀ #elonmusk #spacex #falcon9 #starlink

A post shared by Elon Musk News (@elonmusknews) on

1) Vzťah učenia s praxou

Riešenie abstraktných matematických problémov a rovníc neprináša konkrétne výhody – školáci nechápu, prečo ich potrebujú, a preto si nič neuvedomujú, povedal notoricky známy podnikateľ.

„Deti sú doslova hodené do matematiky. Nechápu, prečo by mali riešiť tieto podivné problémy. Navyše, náš mozog je zvyknutý vytrieďovať  informácie, ktoré sa mu zdajú byť zbytočné, “vysvetľuje Musk.

View this post on Instagram

Elon Musk to receive 2019 Stephen Hawking Medal for Science Communication⠀ ⠀ Elon Musk has been selected as one of the recipients of the 2019 Stephen Hawking Medal for Science Communication, an award created in honor of the legendary theoretical physicist for individuals who promote the public awareness of science.⠀ ⠀ Elon Musk will be receiving the Stephen Hawking medal from the scientific community for his “astounding accomplishments in space travel and for humanity”. ⠀ : : :⠀ Reporting from Teslarati⠀ : : :⠀ Get expertly curated news about Elon Musk and his groundbreaking companies at elonmusknews.org⠀ : : :⠀ #elonmusk #tesla #spacex #stephenhawkingmedal #starmus2019

A post shared by Elon Musk News (@elonmusknews) on

Namiesto toho navrhuje študovať fyziku a matematiku v praxi, napríklad demontáž motorov alebo vytváranie satelitov.

„Snahou vyriešiť konkrétny problém,  začnú deti chápať, prečo tu matematiku vlastne potrebujú. Vďaka tomu budú mať motiváciu, budú sa snažiť učiť a získavať vedomosti aj bez cudzej pomoci,“ hovorí Musk.

2) Naučte deti riešiť problémy, nepoužívajte nástroje

„Musíme opraviť rozbitý motor. Podľa štandardného prístupu sa najprv vysvetľuje, čo sú skrutkovač a kľúč a na čo sú potrebné.

Myslím si, že je oveľa efektívnejšie dať dieťaťu motor a požiadať ho, aby ho rozobral – potom pochopí, prečo potrebuje tieto nástroje. “

3) Záujmy dieťaťa predovšetkým

„Niektorí majú radi matematiku, iní jazyky alebo hudbu. Je oveľa logickejšie založiť učebné osnovy na tom, čo je v súčasnosti pre dieťa zaujímavé, namiesto toho, aby bolo nútené absolvovať všetky predpísané predmety. “

4) Testy by mali byť zrušené – sú neúčinné

„Tieto hlúpe testy úplne zabíjajú akékoľvek vzdelávanie. Absolventi Yale a Harvardu nedokážu vypočítať uhlovú rýchlosť alebo moment otáčania – dokážu len začiarknuť požadovanú odpoveď.“

5) Prezentovať vedomosti ako sémantický strom

„Je dôležité skúmať a rozoznávať vedomosti ako sémantický strom. Po prvé, zaoberajte sa základnými princípmi – to je kmeň a veľké vetvy vášho stromu. Až potom prejdite na listy (detaily). V opačnom prípade nebudú mať nič, na čom by mohli visieť.“

Jednoducho povedané: nechoďte do hĺbky daného predmetu, kým nezvládnete systém základných pojmov – hlavné myšlienky a kontroverzné otázky disciplíny.

Elon Maska je kategoricky proti vysokoškolskému vzdelávaniu. Navrhuje zamerať sa na základné vzdelávanie.

 „Neodporúčam štúdium MBA. MBA titul nie je potrebný, je to zlý nápad. MBA kurzy sú vyučované úplne zle. Neučia ľudí myslieť. A čím viac prestížnych kurzov, tým horšie.

Pretože tam učia ľudí myslieť si, že sú výnimoční, no potom nie sú schopní vnímať spätnú väzbu a analyzovať svoje vlastné chyby bez toho, aby to bolo nestranné.

Zamestnávam ľudí aj napriek titulu a nie vďaka nemu. Medzi top manažmentom mojich spoločností je veľmi málo ľudí s MBA.“

Fyziku, podľa Muska, potrebuje každý! Ona pomáha dať mozog na svoje miesto!

„Aj keď po štúdiu nechcete pracovať ako fyzik, takéto vzdelávanie je veľmi užitočné.

Preto odporúčam študovať fyziku ako základ, potom si prejsť širokú škálu aplikovaných inžinierskych kurzov, aby ste si mohli určiť smer, ktorým sa chcete uberať.

Umenie a humanitné vedy, najmä dejiny, by sa nemali zanedbávať. Bolo by vhodné študovať niekoľko ekonomických predmetov, aby ​​sme sa aspoň dokázali orientovať v terminológii.“

Súhlasíte s názorom Elona Muska o modernom systéme vzdelávania?

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
Pre Elona Muska je učenie nepretržitým procesom počas celého života, a neúnavne to dokazuje na svojom..." />