Rešpektujte svojich rodičov a buďte im vďační

„Láska k rodičom je základom všetkých cností,“ povedal Cicero.

Z hľadiska vesmírnej astrológie, úcta k otcovi dáva človeku úspech a šťastie v jeho kariére a spoločenských aktivitách, ako aj dôveru a stabilitu v živote.

A rešpekt k matke – mier, pokoj, jemnosť a starostlivosť.

Z tohto dôvodu múdre knihy často hovoria, že ak dieťa nerešpektuje a neľúbi svojich rodičov, potom sa podobá stromčeku, ktorý nemá žiadne korene, alebo potoku, ktorý už nemá žiaden prameň.

Navyše, ako povedal staroveký grécky filozof Pittakos z Mytilény: „Čo robíte pre svojich rodičov, to isté očakávajte od svojich detí.“

Pravdepodobne najdôležitejším spôsobom, ako si uctiť svojich rodičov, je odpustiť im. Musíme priznať, že žiadni rodičia nie sú dokonalí. Všetci nejakým spôsobom nedosiahnu úroveň očakávaní svojich detí.

Happy Andie Macdowell GIF by Hallmark Channel

Ctíme si rodičov, keď ich žiadame o radu v rôznych životných situáciách. Nie je žiadnou hanbou spoliehať sa na radu a múdrosť starších, najmä keď potrebujeme urobiť dôležité životné rozhodnutia.

Ďalší spôsob, ako ukázať rodičom rešpekt, je hovoriť o nich s úctou. Vždy by sme mali hovoriť o rodičoch s úctou. Láskavé slová, keď sú nažive, a láskavé slová, aj keď už zomreli.

Čo znamená „úcta“? Najvyššou formou úcty je vďačnosť. Preto rešpektujte svojich rodičov a buďte im vďační!

Ste vďační svojim rodičom? Za čo?

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Rešpektujte svojich rodičov a buďte im vďační”