Poznáme to. Argumentácia medzi dvoma ľuďmi môže niekedy prejsť do hádky a aj keď viete, že máte pravdu. Ten druhý si ju nechce priznať.  Čo v takej situácií robiť?