Neuveriteľné diela ľudí trpiacich schizofréniou

Schizofrénia je psychiatrická diagnóza označujúca často chronickú duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie a emócie. Pojem schizofrénia pochádza z gréckych slov  (schizó) = rozdeliť a ς (phrenos) = myseľ a v preklade znamená rozdelená myseľ. U pacienta zo schizofréniou dochádza k rozštiepeniu mysle a celkovému úpadku osobnosti. Pacient je vzťahovačný, neustále prenasledovaný bludmi a myšlienkami, rozpráva si sám pre seba, vytvára umelý svet. Je veľmi komplikované si len predstaviť čo človek postihnutý touto chorobou prežíva.

K paranoidným vplyvom sa pridružujú poruchy pohybu (schizofrenik je schopný celé hodiny vydržať v neprirodzenej polohe) a vnímania. Schizofrenik je veľmi plachý a neustále stráca spoločenskú istotu a svoje miesto v spoločnosti. Medzi schizofrenikmi sú aj takí, ktorí svoju bolesť premenili na niečo iné. Umenie. Aj keď tieto diela namaľované týmito ľuďmi vám budú pripadať desivé, ale autorom pomohli zrovnať si svoje myšlienky v hlave.

Charles Steffen si rád kreslil na baliaci papier

Chod hore