Na to aby ste boli hrdinami, nemusíte mať žiadne superschopnosti. Stačí ak si budeme navzájom pomáhať a v očiach druhých budeme hrdinami. nasledujúce video je toho dôkazom. Konaj dobro a dobro sa ti vráti. To je jeho hlavnou myšlienku.