Učiteľka matematiky využíva ako učebnú pomôcku Lego aby žiaci lepšie pochopili matematiku

Ak sa povie matematika asi každé dieťa začne prevracať očami. Nie všetci sme na ňu nadaní a asi každý z nás s ňou mal problémy. Učiteľa Alycia Zimmerman prišla na originálny spôsob, ako ju svojim žiakom vysvetliť kreatívnym spôsobom. Tá používa stavebnicu z Lega ako pomôcku na hodinách matematiky. Svojim žiakom tretieho ročníka vysvetľuje zlomky a iné matematické postupy.

zdroj: scholastic.com

Chod hore