Vtip Dňa: Prepáč, mala som ti to asi povedať vopred

Na lesnej ceste stojí auto, v ňom dvaja ľudia, robia to, čo väčšina dvojíc v autách na lesných cestách. Keď sú v najlepšom, ženská toho chlapa zarazí a hovorí:

“Prepáč, mala som ti to asi povedať vopred, zbehlo sa to tak rýchlo, no, vieš, ja som prostitútka a účtujem si za číslo 30 euro.” Chlapík len vyvalil oči, ale natiahol sa do vrecka pre prachy, zaplatil a pokračovali.

Keď bolo po akte, zapálil si cigaretu. Dokúril a len tak stále sedel za volantom a pozeral z okienka.

“Prečo nikam nejdeme?” pýta sa to dievča. “Prepáč, mal som ti asi povedať vopred, že som taxikár a cestovné odtiaľ do mesta je 40 euro.”

Chod hore