Vtip Dňa: Pri hlavnej stanici

Vola koktavi na policiju:“dddddobri ddddzeň.

Nananananašol som zzzzdehnuteho jejejejeleňa.“
„A dze ?“Pita še policajt.“Pri hhhh hhhhhh….“
„Pri hlavnej stanici ?“ Skočí mu do reči policajt.“
„Ňe. Ppppri hhhh hhhh…“
Policajt nevytrime dokonca a telefón mu zloží.
Koktavý skúši ešči raz:“Ddddobri ddddzeň.Nananananašol som
zzzzdehnuteho jejejejeleňa…“
„A dze ?, pitá še policajt.“
„Pri hhhh hhhhhh….“
„Pri hlavnej stanici?, skočí mu do reči policajt.“
„Ne. Ppppri hhhh hhhh…“
Policajt nečeká do konca a telefón
mu zaš zloží.
Tak še to opakuje ešči raz, ale hovor zaše nedospeje ku koncu a
ukonči ho furt netrpezlivý policajt.
Nakoniec to koktavý tak o dve
hodzinki skuši ešči raz a rečuje:“Nnnnna na našol som
zdezdezdehnuteho jejejejeleňa.“
„A dze ? pita še policajt.
„Pri hhhh…“
„Pri hlavnej stanici?“
„Nnnnnne ti hu*u,ale kkkvoli tebe
ssssom ho tam ddddddocahnul….“

Chod hore