Počas apartheidu čierni obyvatelia Juhoafrickej republiky boli zbavení takmer všetkých práv. Čierni Juhoafričania žili v rezerváciách a nemali žiadnu lekársku starostlivosť, nehovoriac o vzdelaní a práci.