Ktorý výsledok je správny?

Na obrázku sú dve rozdielne kalkulačky  na ktorých je zdanlivo zadaný rovnaký príklad. Je to však skutočne tak? Trúfate si povedať prečo kalkulačky ukazujú dva rôzne výsledky?

Chod hore