Škola informovala rodičov asi týždeň pred začiatkom školského roka o obnovení telesných trestov.

V meste Three Rivers v Texase prišli 2 školy s kontroverzným rozhodnutím. Rozhodli sa obnoviť telesné tresty. Začiatkom nového školského roka tam majú učitelia zlé správanie trestať palicou.
Školy navštevuje približne 700 detí, ktorých rodičia budú musieť podpísať súhlas s použitím telesných trestov, aby mohli ich deti vôbec nastúpiť do školy. Texas ale nie je jediným štátom. Štátov, ktoré povoľujú telesné tresty je až … 15!

SOURCE: FACEBOOK

Škola vysvetľuje svoje rozhodnutie, že ak budú fungovať telesné tresty, bude oveľa jednoduchšie dodržiavať disciplínu. Žiaci sú tak za zlé správanie dočkajú telesného trestu, ktorý určí samotný vyučujúci.

Telesné tresty boli zakázané, pretože dieťa trpí nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je dokázané, že deti, ktoré boli fyzicky trestané, sú viac agresívne. Mnoho z nich po rokoch trestov trpí depresiou a závislosťami.

SOURCE: FACEBOOK

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Škola informovala rodičov asi týždeň pred začiatkom školského roka o obnovení telesných trestov.”