Keď pomôžete priateľke so starostlivosťou o jej dieťa, štát vám môže dať viac než 800 eur. Prečítajte si o tom viac

Ak si aj vy chcete slušne zarobiť za opatrovanie detí vašej kamarátky a to dokonca v domácom prostredí? Stačí splniť pár jednoduchých podmienok!

Simona Petrík, poslankyňa, sa tejto téme venuje už dlhšiu dobu. Hovorí, že ak sa potrebujete starať až o 3 deti, môžete získať od štátu finančnú podporu, no len za určitých podmienok.

Source: pixabay.com

Privyrobiť si takýmto spôsobom môžu aj mamičky. Na jedno dieťa zákon pripisujej 280 eur, pričom mamičky sa v domácom prostredí môžu starať o tri deti do troch rokov. Ak sa budete okrem svojho dietatka starať o 2 iné deti, napríklad vašej kamarátky, dostanete naviac 560 eur. Ak vlastné deti nemáte, za opateru o tri deti môžete dostať 840 eur.

Okrem mamičiek a priateliek, sa o deti môžu starať aj iné fyzické osoby, ktoré splnia určité podmienky. Prvou najpodstatnejšou je registrácia na príslušnom VÚC. Následne je potrebné dodať potrebné doklady, čo si ale vyžaduje pevné nervy.

„Budete musieť predložiť samotnú žiadosť a v nej preukázať svoju bezúhonnosť, doložiť doklad o vzdelaní, cenník služby, údaje o finančných podmienkach s kalkuláciou nákladov, opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti, preukázať právny vzťah k priestorom (nájomnú zmluvu alebo vlastníctvo), povolenie hygieny, kolaudačné rozhodnutie a údaje o materiálnych podmienkach, v ktorých sa budete o deti starať,“ píše sa na portály dobrénoviny.sk

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opatrovanie detízdroj:picquery.com

Najvhodnejšie vzdelanie pre túto pozíciu je stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, študijný odbor zdravotnícky asistent či vyššie vzdelanie. Ak máte iné vzdelanie, nevadí to. Stačí absolvovať 220-hodinový akreditovaný kurzu.

Novinkou je, že od januára sa budete môcť namiesto 3 detí starať až o 4.

.

zdroj:dobrenoviny.sk  / najmama.sk

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Keď pomôžete priateľke so starostlivosťou o jej dieťa, štát vám môže dať viac než 800 eur. Prečítajte si o tom viac”