Nahnevaný Slovák píše list Sociálnej poisťovni

Na internete sa začal šíriť list, ktorý poslal istý muž sociálnej poisťovni. Obdržali ho mnohé slovenské média, vrátane nás a teraz sa oň s vami musíme podeliť. Uverejnený bol aj na webe transparentne.info a teraz vám ho ukážeme v pôvodnom znení. Názor si urobte sami :)

 

Sociálna poisťovňa

ústredie

Ul. 29. Augusta 8 a 10

813 63  Bratislava

Vážená Sociálna poisťovňa,

v zásielke, ktorú som od vás v posledných dňoch obdržal ma vyzývate, aby som si ju pozorne prečítal a zvážil svoje rozhodnutie zotrvať v II. pilieri, a to v súvislosti s jeho opätovným otvorením od 15. marca do 15. júna 2015.

Pôvodne som sa tomuto spamu nehodlal venovať, ale mením svoje rozhodnutie a odpovedám vám nasledovne.

Vážená Sociálna poisťovňa, som neskutočne rozčarovaný z pamfletu, ktorý práve teraz čítam, ktorého obsah je od nestrannosti tak ďaleko ako vyrovnanosť štátneho i rozpočtu Sociálnej poisťovne, a na ktorého distribúciu a ostatné náklady s ňou spojené sa i ja (nedobrovoľne) skladám. A preto Vás žiadam o nasledovné:

  1. už nikdy mi neposielajte takýto zavádzajúci list vytvorený a odoslaný na politickú objednávku najväčšieho zlodejského zlepenca v histórii SR, strany SMER-SD,
  2. vyčíslite a pošlite mi informáciu o všetkých nákladoch, ktoré Sociálna poisťovňa vynaložila na poštovné, papier a čas potrebný na vytvorenie tohto listu spolu s informáciou, kto znáša tieto náklady,
  3. vyčíslite a pošlite mi informáciu, ako sa každoročne do dnešného dňa vyvíja deficit vo fonde dôchodkového poistenia (bez príspevkov zo strany štátu) a aký plán vypracovala Sociálna poisťovňa na eliminovanie dnešných a budúcich mnohomiliardových deficitov spôsobených (najmä) demografickým trendom,
  4. pôvodne som chcel tiež žiadať o meno/á osoby/osôb, ktorá/é tento list písala/i, nemusíte ani odpovedať, evidentne pochádza zo Súmračnej ulice v Bratislave.

Zároveň, i keď takúto možnosť vo vašom liste neposkytujete, žiadam týmto o vystúpenie z I. (pyramídového) piliera. Tak ako ma v liste vyzývate na pozorné prečítanie a rozhodnutie sa, pri plnom vedomí a svedomí, pozorne som svoje rozhodnutie zvážil a rozhodol sa ďalej neprispievať do systému, ktorý sa rúti do priepasti (o čom už vo vašom pamflete nepíšete).

Žiadam teda, aby z príspevkov do Sociálnej poisťovne, ktoré mesačne odvádzam, ste mi odpočítali čiastku prislúchajúcu na dôchodkové poistenie a celú ju posielali na účet do mojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. A nielen z dôchodkového poistenia, ale aj z ostatných prebytkových fondov, z ktorých hradíte deficit dôchodkového fondu, a to v alikvotnej výške podľa výšky mojich príspevkov.

Zároveň vás žiadam, aby ste všetky moje doteraz uhradené príspevky do Sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie, ktoré neboli od môjho vstupu do II. piliera na môj dôchodkový účet v DSS pripísané, jednorazovo a bezodkladne previedli na môj osobný dôchodkový účet. K tejto čiastke pripočítajte, obdobne podľa odseku vyššie, i alikvotné čiastky platieb z ostatných prebytkových fondov.

Vyhlasujem, že ak k takémuto kroku pristúpite, nebudem si uplatňovať žiadne nároky, a to ani nikdy v budúcnosti, týkajúce sa tzv. štátneho (pyramídového) dôchodku alebo akékoľvek iné dávky spojené so systémom dôchodkového poistenia.

Hoc by som mal na konci tohto listu ostať s pozdravom, najradšej by som vám ukázal prostredník. Vlastne oba.

Príloha:

Vysvetlenie fungovania pyramídy

Pyramídová schéma (tiež pyramídová hra alebo lietadlo) je podvodný, dlhodobo neudržateľný obchodný model, v ktorom je zárobok závislý na privedení ďalších účastníkov do schémy. Každý nový účastníkmusí za vstup do schémy zaplatiť poplatok a za to dostáva právo inkasovať tento poplatok (alebo jeho časť) od ďalších účastníkov, ktorých sám získa. Časť vybraného poplatku si obvykle necháva pre seba a časť odovzdáva tomu, kto ho získal (alebo naopak organizátor hry vyberá poplatok a časť preplatí za referenciu). Pyramídová schéma neponúka žiadny dodatočný kvalitný produkt ani službu. V praxi taký model nefunguje (zarobia na ňom len jeho organizátori a tí z účastníkov, ktorí vstúpili na začiatku), pretože počet potrebných účastníkov exponenciálne narastá. V mnohých krajinách je tento obchodný model nelegálny (zdroj: wiki).

Sociálna poisťovňa (tiež pyramídová hra alebo lietadlo) je podvodný, dlhodobo neudržateľný obchodný model, v ktorom je zárobok závislý na privedení ďalších poistencov do schémy. Každý nový poistenecmusí za vstup do sociálnej poisťovne zaplatiť poistné a za to dostáva právo inkasovať tento dôchodok(alebo jeho časť) od ďalších poistencov, ktorých sám získa (možno príde aj na to). Časť vybranéhopoistného si obvykle necháva pre seba a časť odovzdáva tomu, kto ho získal (alebo naopak sociálna poisťovňa vyberá poistné a časť vypláca dôchodok). Sociálna poisťovňa neponúka žiadny dodatočný kvalitný produkt ani službu (okrem falošného pocitu istoty). V praxi taký model nefunguje (zarobia na ňom len jeho organizátori a tí z poistníkov, ktorí vstúpili na začiatku), pretože počet potrebných účastníkovexponenciálne narastá. V mnohých krajinách je tento obchodný model nelegálny. Na Slovensku je však tento model Sociálnej poisťovne legálny.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Nahnevaný Slovák píše list Sociálnej poisťovni”