ČO O VÁS HOVORIA STATUSY NA FACEBOOKU? ŠTÚDIA UKÁZALA, ŽE PRAVDU

Facebook sa v poslednej dobe stáva pre psychológov jedným z najväčších zdrojov informácií o duševnom zdraví populácie. Psychológovia z londýnskej Brunel University ako prvý skúšali zistiť, čo vedie ľudí k tomu, že vôbec niečo na Facebook zverejnia.

Zhromaždili pre túto štúdiu údaje od 555 užívateľov najväčšej sociálnej siete sveta – a zamerali sa na zistenie piatich základných charakterových vlastností týchto ľudí: mieru extroverzie, neuroticizmu, otvorenosti, prívetivosti a svedomitosti. Zistili, že:

Ľudia s nízkym sebavedomím posielajú na FB výrazne častejšie správy o ich súčasných vzťahoch a partneroch. Ľudia s výraznými narcistickými rysmi zase častejšie uverejňujú informácie o svojich úspechoch – čakajú pri tom na “potlesk uznania”. Tieto príspevky tiež majú nadpriemernú mieru lajkov a zdieľaní – čo naznačuje, že ich stratégia funguje.

Narcisti (a narcisky) tiež omnoho častejšie informujú sociálne siete o svojich diétach a športových výkonoch. Snažia sa, aby o všetkom, kde sa prejavujú ich úspechy, vedelo čo najviac ľudí.

Dr Tara Marshallová, ktorá sa na štúdii podieľala, hovorí: “Nebude asi prekvapením, že statusy na Facebooku reflektujú niečo z povahy ľudí. Ale je dôležité si uvedomiť, že rôzne skupiny ľudí postujú informácie a statusy s celkom odlišnou motiváciou. Je to viditeľné napríklad u osôb, ktorých príspevky majú málo pozitívnej väzby – ide o jedinca, ktorí aj v reálnom živote často trpí samotou a vylúčením.” V ich prípade bývajú statusy motivované túžbou vyvolať od sledujúcich akúkoľvek reakciu…

Vedci budú v tejto práci pokračovať na mieste, kde skončili: budú teraz študovať, aké motívy vedú ľudí k lajkovaniu príspevkov. Mohlo by to totiž vysvetliť niekoľko rozporov, na ktoré už narazili. Napríklad typickí narcisti mávajú veľa lajkov – čo ale môže byť spôsobené tým, že okolie ich charakterový rys toleruje, pritom s ním ale reálne nesúhlasí…

Dôležité je však jedno zásadné zistenie: to, ako sa ľudia prezentujú na Facebooku, veľmi dobre zodpovedá tomu, akí v skutočnosti sú. Až vám niekto bude tvrdiť, že na FB sa schválne chová úplne inak, veľmi mu to neverte…

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “ČO O VÁS HOVORIA STATUSY NA FACEBOOKU? ŠTÚDIA UKÁZALA, ŽE PRAVDU”