Psychologický experiment : odolali by ste pokušeniu?

Môže byť schopnosť oddialiť možnosť okamžitého potešenia ukazovateľom budúceho úspechu? Výskumníci sa túto otázku pokúsili zodpovedať v tzv. „Marshmallowskom experimente“. Jeho princíp bol jednoduchý. Deťúrence vo veku 4-6 rokov boli po jednom pozvané do miestnosti, kde ich posadili za stôl, na ktorom bol položený jeden lákavý marshmallow.

Pri odchode z miestnosti im výskumník povedal, že ak vydržia 15 minút pokojne sedieť a nezjesť ho, dostanú ďalší. Sladká odmena sa teda zdvojnásobí. Deti netušili, že boli po celý čas pozorované. Väčšina dobrotu zlikvidovala viacmenej okamžite. Iba tretina z asi 600 detí vydržala a získala sľúbený druhý maršmelov. Tie isté deti boli o niekoľko rokov testované opäť. Pomocou dotazníkov boli zisťované ich kompetencie, šikovnosť. Výsledky ukázali, že deti, ktoré boli schopné prečkať dlhých 15 minút pokušenia, dosahovali v porovnaní so svojimi rovesníkmi (tí, ktorí neodolali) oveľa lepšie výsledky.

 

 

Táto črta osobnosti sa teda ukazuje byť dôležitou pre budúci život. Známe je množstvo príbehov úspešných ľudí, ktorí opisovali svoju cestu za úspechom a ktorí poukazovali na to, že k vrcholu ich doviedla len trpezlivosť, sebazaprenie a disciplína. A v konečnom dôsledku aj nepodľahnutie vidine rýchleho zbohatnutia. Preto pouvažujte nad vynechaním už tretieho večerného piva s kamarátmi v priebehu týždňa a venujte sa činnostiam, ktoré Vás môžu posunúť o krok vpred.

 

To ako maršmelovu (ne)dokázali drobci odolať, si môžete pozrieť vo videu:

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Psychologický experiment : odolali by ste pokušeniu?”