Vtip Dňa : Žena a zlatá rybka

Žena ide popri rieke a zrazu uvidí na brehu rybku.

A tá hovorí: “Som zlatá rybka a keď ma hodíš späť do vody, tak tí splním tri želania. Ale je tu jedna podmienka, všetko, čo si budeš priať, splním tvojmu manželovi 10x!”

Žena teda rybku hodí späť do vody vraví: “Súhlasím s tvojou podmienkou. Ako prvé želanie chcem byť tou najkrajšou ženou na svete.”

Rybka sa jej pýta: “Si si tým prianím naozaj istá? Tvoj manžel teraz bude 10x krajší ako ty! A bude pre všetky ženy úplne neodolateľný ako Adonis”

Žena na to: “To mi predsa nevadí, bude mať oči len pre mňa, keď budem tou najkrajšou ženou na svete.”

“Takže abrakadabra”, hovorí rybka a stane sa.

Ako druhé želanie hovorí: “A teraz chcem byť tou najbohatšou ženou na svete!”

Rybka vraví: “Ale to potom tvoj manžel bude 10x bohatší ako si ty!”

“Ale to mi nevadí, je to predsa môj manžel, čo je moje, je jeho, a čo je jeho je moje.” hovorí žena.

“Takže abrakadabra”, hovorí rybka a stane sa.

“A aké je tvoje tretie želanie?” pýta sa rybka.

“Chcela by som mať ľahší infarkt,” hovorí žena.

A akéže z toho plynie ponaučenie?
Ženy sú veľmi šikovné, nikdy si s nimi nezahrávajte!

Upozornenie pre ženy: Tu, prosím, prestaňte čítať, toto je koniec vtipu, a krásne si užívajte pocitu víťazstva.

Mužskí čitatelia pokračujú ďalej.

A jej manžel dostal 10x ľahší infarkt než žena !!

A akéže z toho plynie ponaučenie?

Ženy sú naozaj hlúpe, ale myslia si pravý opak.

Nechajme ich v tom a radujme sa zo života.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Vtip Dňa : Žena a zlatá rybka”