5 typov tvarov nohy, ktoré prezradia vašich predkov

Niekoľko štúdií ukázalo, že tvar nohy súvisí s našimi koreňmi. Aký je váš pôvod podľa vyobrazenia nižšie? Niektorí ľudia (vrátane vedcov) tomu veria

Skutočnosť č. 1: Ľudský genóm určuje niektoré telesné znaky, napr. Farbu pleti, vlasov, očí, tvar tela a končatín a mnohé ďalšie, od plešatosti po náchylnosť k určitým chorobám.

Dôkaz č. 2: Ľudská morfológia sa odvíja od našich predkov. (antropometrie).

Skutočnosť č. 3: Existujú ďalšie štúdie, ktoré odhalili endemické kmeňové alebo rodinné charakteristiky, napr. Chýbajúce odtlačky prstov (tzv. Adermatoglyphia) u výrazného počtu Baskov.

Skutočnosť č. 4: Musíme vziať do úvahy zmiešaný pôvod, pretože všetky rasy sa za posledných 500 rokov zmiešali. „Čisté“ rodovej línie sú dnes veľmi zriedkavé.

rescued-raccoon-pumpkin-laura-young-47

Chod hore