5-ročné dievčatko ohromilo porotu svojím úžasným spevom! Toto musíte počuť

Talent sa nemusí vždy spájať s vysokým vekom a nemusíte mať za sebou veľa rokov zdokonaľovania sa v určitej činnosti. Dôkazom je aj táto mladá 5-ročná slečna, ktorá má doslova poklad v hrdle.

Chod hore