20 fotiek, ktoré vznikli 1 sekundu pred katastrofou

Všetci vieme, že za jednu sekundu sa dá toho pokaziť naozaj veľmi veľa. Nasledujúce obrázky sú toho dôkazom. Od úplnej katastrofy ich oddeľuje len jedna sekunda. Želáme príjemné sledovanie.

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

 

 

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

druhá predtým, jednu sekundu pred fotografiu, fotografiu okamihu pred haváriou

Chod hore