Čo sa stane s detskou psychikou, ak ho výchovne capnete po zadku? Budte prekvapení aké sú výsledky

Výprask, resp. telesný trest bol populárny najmä v dobách minulých. V súčasnosti prisľúbila liberálna vláda v Kanade na základe výzvy Komisie pre pravdu a zmierenie,  zakázať právo rodičov fyzicky trestať svoje deti. V júni 2015 Najvyšší súd štátu Massachusetts rozhodol vo viacerých prípadoch o odobratí detí z pestúnskej starostlivosti rodičom, ktorí vychovávali deti telesnými trestami.  Rodiny argumentovali najmä tým, že telesné tresty nijako neodporujú a dokonca sú súčasťou ich kresťanskej viery a výchovy. Samozrejme,tento argument neobstál.

Podľa nedávneho článku vo Washington Post, je Amerika pomaly ale isto proti telesným trestom. Väčšina Američanov ich však stále praktizuje.

zdroj:iflscience.com

Vyvstáva otázka, či je to správne.

Psychiatri tvrdia, že telesné tresty, vrátane príležitostného výprasku (definovaný ako napadnutie dieťaťa otvorenou dlaňou bez spôsobenia akéhokoľvek zranenia) má závažný dopad na mentálne zdravie dieťaťa.

Michelle Knox, profesor psychiatrie na Univerzite Toledo, poznamenal istú dávku irónie v postoji Američanov k telesným trestom. Tvrdí, že v krajine je protizákonné napadnúť väzňov, kriminálnikov, alebo iných dospelých. Paradoxne, je stále legálne napadnúť najzraniteľnejšiu ľudskú bytosť našej spoločnosti  – dieťa.

Knox, ako veľa odborníkov na duševné zdravie, cíti silnú koreláciu medzi telesnými trestami a týraním detí ….telesný trest je zväčša prvým krokom k týraniu detí.  To, čo zvyčajne začína ako dobre mienené želanie naučiť dieťa disciplíne, často končí ako vybitie si hnevu a zlosti. Nie je to tým, že rodičia sú diabolskí, alebo tyrani. Jednoducho zažívajú stres, ktorý vyjde často na povrch v nevhodnej chvíli.

Vplyv telesných trestov na dieťa

Psychológovia tento problém analyzujú nasledovne:

  • telesné tresty sú významným rizikovým faktorom, ktorý v dieťati podnecuje a vyvíja impulzívne a antisociálne správanie,
  • deti, ktoré podstupujú telesné tresty pravidelne, zvyknú byť v dospelosti násilné,
  • hoci telesný trest okamžite spôsobí zmenu správania dieťaťa, nie je však dlhodobo efektívny,
  • deti, ktoré zvyknú dostávať výprask si rýchlo osvoja, že fyzická sila je prijateľná metóda riešenia problémov,
  • telesné tresty vedú k detskej agresii.

Rodičia, ktorí veria, že nie je iné riešenie ako potrestať svoje deti fyzickou silou, potrebujú profesionálnu podporu a pomoc, ktorá ich naučí uvoľniť svoj stres a využívať iné alternatívne spôsoby výchovy.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Čo sa stane s detskou psychikou, ak ho výchovne capnete po zadku? Budte prekvapení aké sú výsledky”