Chcete vedieť čo o vás povedia odtlačky prstov? Tieto charakteristiky sú naozaj presné!

Veda, ktorá sa zaoberá odtlačkami prstov sa nazýva daktyloskopia. Taktiež nám pomáha nájsť prepojenie medzi odtlačkami prstov, osobnostnými črtami a chovaním jednotlivca.

SLUČKY

Slučky sú najčastejším vzorom na prstoch Európanov. Korešpondujú s pokojnou a vyrovnanou osobnosťou. Títo ľudia sú väčšinou sympatickí a pomáhajú iným. Ľahko nadväzujú priateľstvá. Sú starostliví a zodpovední. Málokedy však preberú inciatívu. Hlavný zdrojom informácií a pocitov je pre nich interakcia s inými. Sú emocionálne predvídateľní, srdečný, zvyčajne majú pevné zdravie, hoci niekedy bývajú často chorí tak ako deti. Charakterové črty zodpovedajú sangvinikovi. Majú averziu voči práci, ktorá ich nebaví a nezaujíma. Ak majú slučky na všetkých prstoch, pravdepodobne disponujú skvelou predstavivosťou, snívajú za bdela a niektorí bývajú nepraktickí.

KRIVKY

Ľudia s takýmto vzorom na prstoch sú energickí a sebavedomí. Ich ego vidno vo všetkom – gestá, mimika, držanie tela, pohyby, návyky. Sú tvrdohlaví,  málokedy ich možno prehovoriť. Nepriznajú si chybu a každé rozhodnutie ktoré urobia je pre nich konečné. Títo ľudia ťažko znášajú zmenu prostredia, a je pre nich ťažké počúvať názory iných. Zhromažďujú poznatky najmä pri praktických činnostiach, ale preferujú použiť druhých na dosiahnutie vlastných cieľov. Charakterové črty zodpovedajú cholerikovi. Inklinujú k hudbe a umeniu. Majú expresívny, ba dokonca umelecký prejav. Keď im je ťažko, radšej sa zamestnajú. Nežnosti sa od nich nedočkáte, sú však nezvyčajne lojálni a na priateľov nedajú dopustiť.

ŠPIRÁLY

Ľudia, ktorí majú na prstoch špirály zvyknú byť výbušní, ale veľkorysí. Sú talentovaní, chápaví a pripravení analyzovať veci, ktoré ich obklopujú. Často sa pustia do viacerých vecí naraz, a postupne od nich upúšťajú, nakoľko strácajú záujem. Títo ľudia majú nestabilné osobnosti, sú nepredvídateľní, a zvyknú skrývať skutočné pocity a myšlienky. Majú tendenciu hľadať útechu a stratené sebavedomie. Nie sú so sebou spokojní, spochybňujú tiež všetko a všetkých. Sú flegmatici, skúpi na slovo. Ak má niekto na oboch palcoch špirály, je rodený vedátor. Podieľa sa na rôznych programoch, štúdiách a výskumoch.  Sami nevedia, čoho sú schopní.

Zdroj: https://brightside.me

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Chcete vedieť čo o vás povedia odtlačky prstov? Tieto charakteristiky sú naozaj presné!”