Modlitba k svätému Mikulášovi Divotvorcovi, ktorá zmení osud. Pomôže každému človeku na svete

Modlitba k svätému Mikulášovi Divotvorcovi, ktorá zmení osud.

Nie všetci veria v zázrak a silu modlitby, ale ak nastanú neprekonateľné životné problémy, neostáva iné, než sa modliť. V mojej rodine sa konkrétne uctieval svätý Mikuláš, pretože sa tak volal otec. Poznám z detstva obraz tohto príjemného starca, jeho tvár bola dobrá a všetko chápajúca.

Svätý Mikuláš Divotvorca počúva modlitby miliónov veriacich a stáva sa prostredníkom medzi obyčajnými ľuďmi a Všemohúcim. On je schopný pomôcť vyliečiť vážnu chorobu, dosiahnuť rodinné šťastie, porobiť dieťa, zmeniť k lepšiemu osud. Pre neho nie je nič nemožné.

Keď sa obrátiš na svätého Mikuláša, pocítiš úľavu na duši. Pravoslávna modlitba k Mikulášovi Divotvorcovi je jedna z najsilnejších. Dôležité je, aby bola úprimná.

Modlitba k svätému Mikulášovi

Statočný Divotvorca a neobyčajný sluha Krista Otče Mikuláš!  Počas života si sa páčil Bohu všetkým, čo si konal. Dnes ťa oslavujeme s láskou ako toho, kto neprestáva vylievať na svet milosti z drahocenného a nevyčerpateľného mora Božích zázrakov. Ako toho, ktorý odvážne stojí pred Pánom, ťa prosíme, osloboď nás od všetkých nástrah, aby sme k tebe volali: Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Narodil si sa ako človek, svätý Divotvorca Mikuláš, ale skutkami dobrej duše si sa stotožnil s anjelmi a preto ti spievame:

Raduj sa, že si si čistotu od detstva zachoval; raduj sa, že si bol krstený vodou a ohňom, a tým si dosiahol Božiu milosť; raduj sa, že z tvojho narodenia tvoji rodičia jasali; raduj sa, že si si od detstva čistotu zachoval; raduj sa, že si silou od detstva ovplýval; raduj sa, záhrada zasľúbenej zeme; raduj sa, kvet Božej sadby. Raduj sa výhonok cnostného viniča Kristovho; raduj sa zázračný strom Ježišovho raja. Raduj sa kvet rajskej záhrady; raduj sa vôňa Kristovej myrhy. Raduj sa, lebo utišuješ plač; raduj sa, lebo prinášaš radosť. Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

10681775-modlitba

Raduj sa, obraz baránkov a pastierov; raduj sa, svätá očista nevery. Raduj sa, veľké úložisko cností; raduj sa, svätyňa čistého a čestného príbytku! Raduj sa, všetko osvetľujúci a všetko ľúbiaci; raduj sa, svetlo zlatom žiariace a čisté! Raduj sa, hodný spoločník Anjelov; raduj sa,dobrý radca ľudí! Raduj sa, pravidlo spravodlivej viery; raduj sa, obraz duchovnej miernosti! Raduj sa, lebo sa zbavujeme telesných vášni; raduj sa, lebo sa napĺňame duchovnou sladkosťou! Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Raduj sa, vysloboditeľ od žiaľu, raduj sa, veľkorysý na milosť. Raduj sa, odháňač skrytých nástrah; raduj sa, pestovateľ želateľného dobra. Raduj sa, utešiteľ biednych; raduj sa, trestajúci tých, ktorí chystajú nástrahy. Raduj sa, údolie Božích zázrakov; raduj sa, premocné svedectvo Kristovho zákona. Raduj sa, opora upadajúcich; raduj sa, chrániaci pravdu. Raduj sa, lebo odhalíš každú lož; raduj sa, lebo pri tebe sa každá pravda podarí. Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca! Raduj sa, všetkých právd zoceliteľ; raduj sa, pomocník pri krutom utrpení!

Raduj sa, pokojný prístav pre nocou blúdiacich hriešnikov; raduj sa blahodárna rosa pre v pote tváre pracujúcich! Raduj sa, vodca poriadku pre všetkých zmätených; raduj sa, vodca všetkých prosiacich! Raduj sa, lebo vždy prosbu predvídaš; raduj sa, obnoviteľ sily pre šedivých starcov! Raduj sa,lebo si zablúdených k pravde navrátil ; raduj sa, verný sluha Božieho tajomstva. Raduj sa, ničiteľ závisti; raduj sa, lebo k dobrým mravom vedieš. Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Raduj sa, lebo pred večnou chudobou vystríhaš; raduj sa, lebo dávaš nebeské bohatstva! Raduj sa, utešiteľ po pravde túžiacich; raduj sa, lebo napájaš smädných po živote! Raduj sa, ochranca pred vzburou a bojom; raduj sa, osloboditeľ od otrockých pút! Raduj sa,  zástanca biednych a utrápených; raduj sa, veľký ochranca utrápených!  Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Raduj sa, svetlo od Svätotrojičnej žiari; raduj sa, dennica neusínajúceho slnka! Raduj sa, svieca Božieho svetla, raduj sa, hasič bezbožných plameňov; raduj sa, hrom, ktorý vyľaká nečestných! Raduj sa, učiteľ pravého učenia; raduj sa, pokorný nositeľ tajomnej múdrosti! Raduj sa, odvážny ničiteľ modlárstva; raduj sa, lebo s tebou sa naučíme klaňať sa Trojici!Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Raduj sa, zrkadlo všetkých dobrodincov; raduj sa, opora k tebe utiekajúcich sa! Raduj sa, služobník Boha a Bohorodičky; raduj sa, spasiteľ  zdravia nášho tela i duše! Raduj sa, lebo s tebou sme od večnej smrti oslobodení; raduj sa, lebo s tebou dosiahneme večný život! Raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca,raduj sa, Mikuláš, veľký Divotvorca, raduj sa Mikuláš, veľký Divotvorca!

Najlepšie je naučiť sa slová modlitby naspamäť, ale ty ich môžeš uchovať a obracať sa  k svätcovi, keď sa dostaneš do problémov.

Modlitba k svätému Mikulášovi Divotvorcovi pomáha cítiť podporu nebeskej sily a vyrovnať sa s prípadnými problémami. Pošli túto modlitbu svojim blízkym, je to tzv. slepačia polievka na dušu, ako najlepšie vyjadriť starostlivosť o nich.

2-1

zdroj: takprosto.cc

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Modlitba k svätému Mikulášovi Divotvorcovi, ktorá zmení osud. Pomôže každému človeku na svete”