Tiež máte na dlani čiaru strážneho Anjela? Toto to vás povie

Čiara anjela strážcu na dlani je pokladaná za veľmi dobré znamenie.

V chiromantii táto čiara znamená ochranu vyšších síl, presnejšie povedané, osobitnú ochranu vášho strážneho anjela. Má rôzne názvy. Hovorí sa jej tiež sesterská čiara alebo čiara Marsu. Bohužiaľ ju však nemá každý.

Pokiaľ ju na svoje ruky nájdete, vedzte, že ste šťastlivec a radujte sa, že vás váš anjel chráni pred nešťastím.

Čiara strážneho anjela na dlani

Čiaree anjela strážneho sa niekedy hovorí druhá čiara života. Nie snáď preto, že sa nachádza vedľa nej, ale preto, že znamená spásu, ochranu a silnú podporu

Ak ide čiara anjela strážneho paralelne s čiarou života takmer po celej jej dĺžke, znamená to, že dotyčný bude pod ochranou celý svoj život.

Stáva sa, že čiara strážneho anjela sprevádza určitý neveľký úsek čiary života, ktorá je veľmi slabá alebo prerušovaná. Prerušenie čiary života znamená nešťastie, choroby a nebezpečenstvo. Ak je však vedľa  čiara anjela strážcu, nešťastie človeka minie.

Ak je čiara strážneho anjela na pravej ruke, znamená to, že sa človeku dostalo ochrany vyšších síl na základe jeho vlastných zásluh. Vyššia sily ho odmeňovala svojou ochranou buď za nejaké dobré skutky, alebo za utrpenie v minulosti.

Ak je táto čiara na ľavej dlani, je ochrana strážneho anjela človeku daná od narodenia a najskôr mu je vrodená.

Všeobecne sú majitelia čiar strážnych anjelov v živote šťastlivci. Vždy prežijú nedotknutí havárie a katastrofy, prakticky nikdy nepociťujú materiálny nedostatok, sú zdraví a ťažkosti sa im vyhýbajú.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt angel

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Tiež máte na dlani čiaru strážneho Anjela? Toto to vás povie”