Kniha pre teba: Toltécky sprievodca na ceste k slobode

Toltékovia verili, že život, ako ho vnímame, je len sen. Každý z nás žije vo svojom osobnom sne a sny nás všetkých vytvárajú sen planéty.
Problémy vznikajú, keď zabúdame, že sen je len sen a uveríme, že nad ním nemáme kontrolu. Len čo oslobodíme svoju myseľ, začneme žiť skutočným a plnohodnotným životom a nebudeme sa uchyľovať len do samoty a k meditáciám. Nech aj vám kniha Umenie sebapoznania čo najlepšie poslúži na ceste k osobnej slobode prostredníctvom sebapoznania.  Osloboďte sa od iluzórnych presvedčení a žite autenticky.
Takto by asi znelo motto novej knihy dona Miguela Ruiza Jr. Spojením múdrosti rodinnej tradície s poznaním, ktoré získal na osobnej ceste, pomáha druhým pri hľadaní a uskutočňovaní vlastnej cesty k osobnej slobode. Vychádza pritom z rodinných tradícií a z bohatého duchovného dedičstva starých Toltékov, ktoré sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie. Naučte sa Umenie sebapoznania.

Don Miguel Ruiz Jr., priamy potomok Toltékov z kmeňa Rytieri orla, je nagual, toltécky majster sebapoznania. Vo svojich knihách nadväzuje na tradície starých Toltékov a odovzdáva rodinnú múdrosť, aby aj druhým pomohol dosiahnuť osobnú slobodu, ale aj telesné a duševné zdravie. Je autorom kníh Päť stupňov pripútanosti a Žiť s plným vedomím.

 

Zbavte sa duševného otroctva;

iba my môžeme oslobodiť vlastnú myseľ.

Bob Marley

 

Keď sa ocitnete v spore s druhým človekom a cítite, že sa vás zmocňuje hnev, môžete sa rozhodnúť, čo urobíte alebo poviete. Predtým si však položte otázku: pramení to, čo chcem urobiť alebo povedať, z podmienečnej alebo bezpodmienečnej lásky? Inými slovami, závisí váš postoj k človeku pred vami od toho, či bude súhlasiť s vami alebo s tým, čo chcete urobiť? V takom prípade ste obeťou prispôsobovania a pripútanosti a teraz sa pokúšate prispôsobiť si druhého človeka. Ak však odpovedáte z pozície bezpodmienečnej lásky, prejavíte mu úctu, dokonca aj keď s jeho názorom alebo konaním nesúhlasíte. Vzájomná úcta je kľúčom ku skutočnému mieru v sne planéty. Takáto úcta zároveň každému umožňuje prežívať následky vlastných rozhodnutí a činov.

 

Začítajte sa do novinky Umenie sebapoznania.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Kniha pre teba: Toltécky sprievodca na ceste k slobode”