Kto nedokázal prijať svojich rodičov, nedokáže prijať ani partnera… Pravdivé čítanie

Partnerským vzťahom čosi predchádza – vzťahy v detstve. Práve v detstve sa človek partnerským vzťahom učí. Láske nevyhnutnej pre partnerský vzťah sa učíme pomerne skoro. Učíme sa jej predovšetkým od matky. Iba vo vydarenom vzťahu s matkou, keď od nej celým srdcom preberáme to, čo nám poskytuje, sa pripravujeme na partnerský vzťah. To isté platí o našom vzťahu k otcovi.

Naučiť sa láske od rodičov

Mnohé problémy partnerských vzťahov vznikajú kvôli tomu, že jeden z partnerov, alebo prípadne i obaja, nemali harmonický vzťah so svojimi rodičmi v zmysle hlboké väzby, zahŕňajúce úctu a schopnosť «brať» s vďačnosťou.

Celé detstvo a mladosť nie sú nič iné ako prijímanie v zmysle «brania si» od rodičov s láskou. Berieme, berieme, berieme a berieme. Niektorí ľudia branie odmietajú a robia to z rôznych príčin. Napríklad niektorí z nás môžu trpieť predstavou, že to, čo nám rodičia poskytujú, je natoľko veľké a je toho toľko, že im to nikdy nedokážeme nahradiť, že naša vďačnosť nebude nikdy dosť veľká, aby to vyvážila.

 

Brať s láskou

Človek má veľmi hlbokú vnútornú potrebu vyváženia toho, čo «dáva» a toho, čo si «berie». Preto si niektoré deti neberú, pretože sa boja, že to nedokážu vyvážiť. A niekedy, aby si od rodičov nebrali, začínajú im vyčítať a obviňovať ich. Týmto spôsobom si rady berú veľmi málo, a pretože si málo berú, málo čo tiež majú. Spravidla to býva málo aj pre partnerské vzťahy. Partnerský vzťah začína tým, čo si berieme, čo sme si vzali od svojich rodičov.

Často máme zmätky v citoch práve pre pocit, že nikdy nedokážeme vyvážiť, čo nám dali rodičia. Ale my predsa môžeme vyvážiť to, čo nám dali, iným spôsobom. Tým, že to, čo nám poskytli, odovzdáme ďalej, napríklad partnerovi – a predovšetkým vlastným deťom.

Ak sme toto schopní si uvedomiť, nemusíme sa už ďalej znepokojovať pre pocit, že nikdy nedokážeme vrátiť rodičom, čo oni dali nám. Berieme, berieme a berieme a vieme, že jedného dňa nás to naplní natoľko, že tým obohatíme zase svojich partnerov a deti.

Je teda schopnosť «brať si» od rodičov predpokladom partnerských vzťahov. Láska, ktorá umožňuje partnerom bok po boku rast, začína už v detstve.

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Kto nedokázal prijať svojich rodičov, nedokáže prijať ani partnera… Pravdivé čítanie”