Môžeme mať na stenách zavesené fotografie našich mŕtvych príbuzných? Odpoveď vás prekvapí…

Moja babička si rada vešala na steny domu staré portréty. Obrazy z minulosti nám pripomínajú staré časy, no z nejakého dôvodu som mala vždy strach z fotografií našich mŕtvych príbuzných. Keď som dospela, chcela som zistiť, či je správne vešať si fotografie zosnulých na steny.

Ako sa ukázalo, táto téma dokáže spustiť búrlivú diskusiu či dokonca polemiku. Niektorým ľuďom slúžia fotografie na spomienky, iní ich považujú za nekrológ a všetkými možnými spôsobmi sa vyhýbajú akémukoľvek kontaktu s ohlasmi z minulosti.

Odporcovia fotografií mŕtvych si sú istí, že takéto fotografie odoberajú životnú energiu a prinášajú nešťastie. Preto sa priaznivci tejto teórie zbavujú albumov s fotografiami zosnulých alebo ich ukladajú do čiernych vrecúšok a vyberajú ich iba na sviatok všetkých svätých.

Sú aj tí, ktorí majú tieto fotografie radi, no nevešajú si ich na stenu z jediného dôvodu – jeden pohľad na tváre zosnulých prináša človeku bolesť a otvára ranu na srdci. Preto si fotografie ukladajú do zásuviek a z času na čas sa na ne pozrú.

Na fotografiách mŕtvych však nie je nič nehanebné. Snímky pripomínajú rýchle plynutie života a učia nás ceniť si každý okamih, žiť radostným a plnohodnotným životom.

Čo sa týka fotografií z pohrebu, v takýchto snímkach nájdeme len smútok, žiaľ a nostalgiu. Preto je lepšie, ak si ich nebudete vešať na stenu. Najvhodnejšie bude, ak si váš príbytok doplníte radostnými fotografiami, ktoré vo vás budú evokovať pokoj a šťastie.

Z hľadiska náboženstva si sú pred Pánom všetci rovní – tak mŕtvi ako aj živí. Mnohí kňazi teda tvrdia, že negatívna aura z fotografií zosnulých nie je nič iné ako povera.

Každý z nás sa nakoniec rozhodne, ako bude s takýmito fotografiami zachádzať. Určite sa ale mnohí zhodneme na tom, že by bola obrovská chyba zbaviť sa všetkých starých albumom. Niektorí totiž podceňujú ich dôležitosť a po tom, čo sa ich zbavia, zistia, že urobili niečo, čo sa už nedá vrátiť späť!

Teraz som konečne presvedčená o pravde mojej babičky a aj ja si povesím na stenu niekoľko nezabudnuteľných fotografií príbuzných, ktorí už odišli na druhý svet. Napriek tomu sa musím rozhodovať s opatrnosťou, pretože niektoré staré fotografie naozaj naháňajú človeku strach…

zdroj:videoboom.cc

Chod hore