Zvoľte si muža, ktorý sa vám páči a dozviete sa, aký typ sa k vám najviac hodí

Mnoho žien nemá vôbec tušenie, prečo sa im vlastne nedarí či nedarilo vo vzťahu s tým či oným mužom. Príčina mohla spočívať v tom, že bez ohľadu na všetky jeho prednosti, onen konkrétny muž mohol práve pre nich byť úplne nevhodným partnerom. Každej žene je totiž dané nadviazať pevný a harmonický vzťah práve len s určitým typom muža.

1. Najviac sa k vám hodí typ «muža-otca», pretože sama ste typom «ženy-dcérky», ktorá zo všetkého najviac potrebuje pozornosť a starostlivosť. Vaše správanie by sa často dalo označiť za, jemne povedané, trochu nestále, pretože sama presne neviete, čo vlastne chcete.

Ak pociťujete zo strany muža nedostatok pozornosti, začínate byť nervózna a rozmarná, čo vedie k postupnému ochladeniu a nakoniec vyhasnutia vzťahu. Ak chcete mať pocit, že ste žiaduca a milovaná, musíte si zvoliť partnera, ktorý za vás dokáže prevziať zodpovednosť, ktorý bude riešiť vaše problémy a plniť vám akékoľvek, často aj úplne absurdné želania.

Týmto požiadavkám úplne zodpovedá typ «muža-otca», s ktorým sa budete cítiť v úplnom bezpečí.

Jeho spoľahlivosť, sebaistota a isté autoritatívne črty správania vám umožnia nadviazať dlhodobý a harmonický vzťah. S radosťou sa budete podriaďovať jeho prianím a niekedy sa dokonca budete správať ako ockove dobré dievčatko.

pexels.com

2. K vám sa najlepšie hodí typ «muža-dieťaťa» a typ «zakomplexovaný muž». Sama ste typom «ženy-matky», za hlavný cieľ svojho života pokladajúcej byť vždy  užitočná a stať sa prakticky nepostrádateľnou pre svojho manžela či partnera.

Všetok svoj voľný čas sa snažíte venovať svojim blízkym, ktorí sa podľa vášho úprimného presvedčenia jednoducho nedokážu zaobísť bez vašej starostlivosti, starosti a ochrany. Za vašej oddanosťou, trpezlivosťou a obetavosťou sa skrýva podvedomá túžba svojich blízkych si podriadiť a stať sa ich nepopierateľnou autoritou.

Vzhľadom na tieto okolnosti sa vaším ideálnym partnerom môže stať výhradne muž, ktorý bude s radosťou prijímať dominantné postavenie ženy v rodine a bude tiež ochotný podriaďovať sa jej aj v maličkostiach. Tejto charakteristike vyhovujú dva mužské typy: «zakomplexovaný muž», ktorý bude vašu starostlivosť a pozornosť prijímať s radosťou, a ďalej «muž-dieťa», snívajúci v hĺbke duše o žene, ktorá ho dokáže ochrániť pred všetkými životnými ťažkosťami.

3. Ste sebestačná a nezávislá žena, ktorá má na všetky životné situácie svoj vlastný názor. Najviac sa k vám teda hodí typ «nezávislého muža». Muži vás vnímajú ako veľmi príťažlivú, ambicióznu a tak trochu i – ospravedlňujeme sa za ten výraz – «mrchu». Podobné dámy v nich vyvolávajú vážne obavy.

Väčšina mužov vám skrátka nemôže vyhovovať, pretože nebudú ochotní poskytovať partnerke toľko slobody, koľko jej vyžadujete práve vy.

K šťastnému životu potrebujete vzťah s maximálnou mierou slobody, naplnený vzájomnou úctou a rešpektom k osobnému času i priestoru. Takýto vzťah možno mať iba s múdrym, prenikavým a nezávislým mužom, ktorý vaše názory na milostný vzťah zdieľa.

Rôzne romantické prejavy tým absolútne nie sú vylúčené, však však základom komunikácie v takomto vzťahu a hlavné jeho oporou je zhoda životných zásad.

4. Vy patríte k typu «žena-sestra». Najľahšie nájdete spoločnú reč s «mužom-dieťaťom», ktorý bude ochotný zdieľať s vami každú životnú situáciu. Je pre vás veľmi dôležité cítiť, že vás s partnerom spájajú spoločné záujmy a že aj vaše postoje k životu sa zhodujú. Rovnako tak vysoko oceníte jeho snahu tráviť s vami čo možno najviac času.

Podvedome túžite stať sa partnerovi nenahraditeľnou, byť jeho milenkou a zároveň tým najlepším priateľom, ochotným mu vždy pomôcť a dobre poradiť. Od partnera očakávate to isté, ale v o niečo menšej miere.

Podobný vzťah je možné vybudovať skutočne len v tandeme s «mužom-dieťaťom», ktorý bude uznávať onú «sestru» vo vás a tiež bude venovať všetko úsilie k harmonickému rozvoju vzťahu. Ďaleko ťažšie by pre vás bolo vytvoriť nejaký vzťah s typom «nezávislého muža», ktorý má na všetko svoj vlastný názor a v každej situácii zastáva svoje vlastné stanovisko.

Keby ste však dokázala prejaviť dostatočnú pružnosť a tiež pripustila, že voľný čas nemusíte nutne tráviť iba spoločne, ale aj každý zvlášť, dokázala by ste možno nadviazať a udržať pevný vzťah aj s «nezávislým mužom».

 

Chod hore