Som obyčajná učiteľka, no poznám 1 spôsob, akým navždy ukončíte školskú šikanu

Glennon Doyleová, publicistka, spisovateľka a matka piataka, sa rozhodla na internete uverejniť príspevok, ktorý po 4 dňoch zdieľalo približne 4 milióny ľudí.

Obrátila sa na učiteľku svojho syna Casey Petersovú s prosbou, aby jej objasnila nový spôsob delenia pod seba. Žena nerozumela, ako to funguje.

Namiesto toho jej učiteľka počas konverzácie prezradila, ako úspešne bojovať proti šikane medzi deťmi.

„Niekoľko minút sme hovorili o tom, čo je zodpovedná práca pri výchove detí. Zhodli sme sa na tom, že výučba matematiky a čítania nie je hlavnou úlohou učiteľa.

Omnoho dôležitejšie je vytvoriť dieťaťu osobnosť, pomôcť mu vstúpiť do širšieho spoločenského okruhu. Tento okruh by mal podľa nášho názoru pozostávať z milých a odvážnych ľudí.”

Učiteľka pokračovala…

“Každý piatok som svojich študentov požiadala, aby si vzali list papiera a napísali na neho mená 4 detí, s ktorými by chceli sedieť v nasledujúci týždeň.

Deti vedia, že ich želania môžu a nemusia byť brané na vedomie.

Žena ich taktiež požiada, aby z triedy navrhli jednu osobu, ktorá sa podľa ich názoru v tom týždni vyznamenala. Všetky lístočky boli osobne odovzdané učiteľke.

Každý piatková večer sa venuje odpovediam detí a snaží sa nájsť niečo spoločné.

Koho deti vôbec nespomenuli?

Kto nevie, s kým by chcel sedieť v jednej lavici?

Aké meno nebolo nikdy spomenuté, keď sa pýtala na výnimočného žiaka?

Kto mal počas minulého týždňa milión priateľov no dnes ani jedného?

Učiteľka sa snaží zamerať na osamelé deti. Hľadá deti, ktoré sa neúspešne snažia komunikovať so svojimi spolužiakmi.

Hľadá tých, ktorí sú odmietnutí a ktorých úsilie zostane bez povšimnutia. Snaží sa nájsť tých, ktorí sú šikanovaní a tých, ktorí sa na tejto šikane podieľajú.

Myslím si, že ide o najlepšiu metódu, s akou som sa kedy stretla. Je to niečo ako RTG triedy, s ktorou môžete vidieť srdcia študentov.

Je to ako ťažba zlata. Je ho presne tak málo, ako ľudí, ktorí potrebujú menšiu pomoc, aby ich dospelí naučili, ako sa spriateliť s ostatnými, ako sa stať členom kolektívu a ako sa podeliť o to, čo majú.

Každý učiteľ vie, že šikanovanie sa zvyčajne vyskytuje mimo ich zorného poľa. Často deti, ktoré sú im vystavené, sú príliš vystrašené, aby o tom povedali. Pravdu možno nájsť iba v týchto osobných dotazníkoch.

Spomínanú metódu začala používať po masakre na Kolumbijskej škole.

 

Pri sledovaní tejto obrovskej tragédii si uvedomila následovné: VŠETKO NÁSILIE ZAČÍNA STRATOU KOMUNIKÁCIE. Príčinou vonkajšieho násilia je vnútorná osamelosť.

Deti, ktoré si nikto nevšíma, nakoniec urobia niečo také, aby sa mohli zviditeľniť. Sú schopné na to použiť všetky možné prostriedky.

Rozhodla sa začať bojovať proti násiliu už od útleho veku a robiť všetko, čo je v jej moci. Keď sedí v prázdnej učebni a študuje listy s odpoveďami 11-ročných žiakov, v skutočnosti stále STÁLE ŽIJE. Som presvedčená, že tým zachraňuje životy.

Nachádza deti, ktoré stratili kontakt a následne im ponúkne potrebnú pomoc. Pre ňu je toto matematika.

Vo všetkom je láska, dokonca aj v matematike. Je to úžasné. Tento rok sa chystá do dôchodku – po rokoch práce na záchranu životov.

V tomto spočíva zmysel života: hľadajte tých, ktorí boli zbavení lásky, osamelých a odmietnutých. Jej snaha dokáže zmeniť smer vývoju nášho sveta.

UČTE SA, kolegovia. Stojíte v prvom rade v obrannej línii. Naša jediná nádej spočíva v tom, že to budete robiť v kabinete, kde vás nikto nevidí.

Učitelia majú za chrbtom milióny rodičov, ktorí ich prosia: „Nezaujímajú nás tie hlúpe štandardizované testy. Záleží nám len na tom, aby ste naše deti naučili, ako byť odvážnym a milým. Ďakujeme vám. Ďakujeme za záchranu životov.“

Buďte pozorní voči vašim deťom, neprenášajte celú zodpovednosť za ich vzdelanie na plecia učiteľov, pretože vaša láska a pozornosť dokážu robiť zázraky!

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Som obyčajná učiteľka, no poznám 1 spôsob, akým navždy ukončíte školskú šikanu”