8 pravidiel, ktoré by malo dieťa vedieť, aby mu nikto nemohol ublížiť

V týchto hektických časoch je veľmi dôležité, aby sa naše deti naučili isté pravidla týkajúce sa osobnej bezpečnosti. Mali by pochopiť, že sa ich nikto nesmie dotýkať a nútiť, aby robili to, čo nechcú. Ako im to však vysvetliť bez toho, aby sme v nich nevyvolali strach?

 

Existujú určité pravidlá, ktoré pomáhajú deťom naučiť sa vyhýbať neželanému kontaktu s inými ľuďmi.

  1. Vysvetlite dieťaťu, že jeho telo patrí jemu a nikto sa ho nemôže dotknúť bez jeho súhlasu.
  2. Povedzte mu, ako sa nazýva každá časť tela v jazyku, ktorý zodpovedá jeho veku.
  3. Deti majú právo odmietnuť bozk či dotyk, a to aj od osoby, ktorú ľúbia.

  1. Deti je potrebné naučiť, ako povedať „nie“ – dôrazne, aby sa tak vyhli nevhodnému fyzickému kontaktu a nebezpečným situáciám.
  2. Dieťa nevie vždy rozlíšiť, či ide o vhodný alebo nevhodný dotyk. Vysvetlite mu, že o nevhodnom dotyku by mal okamžite povedať dospelému, ktorému dôveruje.
  3. Deti nepoznajú zlomyseľnosť, preto je pochopiteľné, že dôverujú komukoľvek. Činy pod rúškom tajomstva sú hlavnou taktikou tých, ktorí chcú dieťaťu ublížiť. Preto je veľmi dôležité, aby ste deti poučili o rozdieloch medzi dobrými a zlými tajomstvami a vytvorili si medzi sebou dôveryhodnú atmosféru. Každé tajomstvo, ktoré v nich vyvoláva depresiu, nepokoj, strach alebo zúfalstvo, je zlým tajomstvom a nemalo by byť zadržiavané v ich vnútri.

 

  1. Vysvetlite, že žiaden z dospelých by nemal žiadať deti, aby mu pomohli niečo urobiť (bez povolenia rodičov). Pre dospelých je normálne hľadať pomoc od dospelých, nie od detí.
  2. Vysvetlite deťom, že je to zlé, ak si niekto obzerá ich pohlavné orgány, rozpráva sa o nich, požiada dieťa, aby sa pozeralo na genitálie iného človeka alebo sa ich dotýkalo. Vaše deti by si mali byť vedomé toho, že môžu s vami hovoriť  o akýchkoľvek obavách, ktoré sa u nich vyskytli. Rodina by mala mať pevné pravidlo, aby dieťa pravidelne vravelo rodičom o tom, kto mu dáva darčeky, kto chce, aby udržal tajomstvo alebo kto sa snaží tráviť s ním čas aj v súkromí.

Naučte vaše dieťa jednoduché pravidlá týkajúce sa kontaktu s cudzími ľuďmi: verte, že sa nikdy nedostanú do ich auta, nikdy od nich neprijmú dary ani pozvánky.

To je veľmi dôležité! Starajte sa o svoje deti!

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “8 pravidiel, ktoré by malo dieťa vedieť, aby mu nikto nemohol ublížiť”