Príbeh Na Zamyslenie: Dvaja vlci a ich vnútorný boj

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka.

Povedal mu, „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvomi vlkmi.“

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.

Ten druhy je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal, „A ktorý vlk zvíťazí?“

Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“

 

Prečítajte si aj

Aký je tvoj názor?
0 replies on “Príbeh Na Zamyslenie: Dvaja vlci a ich vnútorný boj”